Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

TITLUL PROIECTULUI: Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România

cod proiect: PDP8 – PROIECT FINANȚAT PRIN MECANISMUL FINANCIAR SEE 2014-2021

COMUNICAT

Mai 2023, BUCUREȘTI

Workshop – Planul Național de Acțiune și ghidurile de specialitate privind limitarea rezistenței la antimicrobiene

Picture1.jpgInstitutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Bucureşti (INBI MB) a organizat în cadrul proiectului „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România”, cod proiect PDP-8, workshopul din data de 29 mai 2023. Întâlnirea a avut loc la sediul INBI MB din Strada Doctor Calistrat Grozovici 1, București, în aula Academiei Europene HIV/SIDA, unde au fost prezenți ministrul Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, Președintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, Acad. Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul INBI MB, Dr. Cătălin Apostolescu, directorul medical INBI MB, Dr. Adrian Marinescu și managerul proiectului PDP-8, Prof. Dr. Ștefan Sorin Aramă.

Principalele subiecte abordate în cadrul workshopului au fost:

  • Planul Naţional de Acţiune dezvoltat în cadrul proiectului, pe baza unei analize a situaţiei curente şi a contextului local; acesta reflectă principiile Planului de Acţiune Global al Organizației Mondiale a Sănătății și se aliniază cu abordarea „One Health”;
  • Ghidurile elaborate de experții medicali din cadrul proiectului, în domeniile microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase/prescriere antibiotice, în consultare cu experți ai Institutului Norvegian de Sănătate Publică și experți ai Organizației Mondiale a Sănătății.

Managerul Proiectului PDP-8, Prof. Dr. Ștefan Sorin Aramă, alături de Ministrul Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila și Președintele Comisiei de Sănătate din Senatul României, Acad. Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel

În cadrul workshopului au avut loc prezentări științifice susținute de experții medicali din proiect, au fost prezentate rezultatele obținute în urma colaborării cu spitalele pilot, iar consultantul Organizației Mondiale a Sănătății Dr. Antoaneta Drăgoescu a subliniat contribuția proiectului la elaborarea strategiei naționale privind rezistența la antimicrobiene și supravegherea infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM). Alternativ, invitații au putut participa la workshop și online.

Agenda workshopului poate fi consultată aici:

Agenda Workshop 29 mai 2023 INBI PDP8 2.pdf

În total, peste 90 de profesioniști interesați de problematica rezistenței la antimicrobiene au participat la workshop, inclusiv reprezentanți ai Institutului Național de Sănătate Publică, Direcției de Sănătate Publică sau reprezentanți ai Asociațiilor medicilor de familie.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România” contribuie la consolidarea sistemului de sănătate prin propuneri de politici de sănătate publică. Acesta abordează integrat unele dintre cele mai serioase probleme la nivel global: infecţiile asociate asistenţei medicale şi rezistenţa la antimicrobiene, care au consecinţe severe pentru întreaga societate, devenind o problemă de sănătate publică generală, care necesită acţiune urgentă şi coordonare intersectorială. Strategia propusă de proiect urmăreşte alinierea țării noastre la cerinţele internaţionale privind IAAM şi utilizarea judicioasă a antibioticelor, prin adoptarea Strategiei OMS şi a recomandărilor europene.

Spitalele implicate în proiect sunt: INBI MB, în calitate de Promotor de Proiect, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca și Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, în calitate de Spitale Pilot.

Planul Naţional de Acţiune și celelalte documente din proiect pot fi consultate pe pagina web a INBI MB, mateibals.ro, secțiunea Proiecte. (PDP-8-proiect-AMR)

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România” este coordonat de Ministerul Sănătății și derulat în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică și are sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, de la care s-au achiziționat servicii de expertiză tehnică. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 – Provocări în sănătatea publică la nivel european.

Documente proiect:

PDP8_Workshop – Planul Național de Acțiune.pdf

Bugetul proiectului este de 1,741,154 euro. 

Date contact proiect:

website: PDP 8 proiect AMR;

Adresa e-mail: proiect.amr@yahoo.com
Pentru informații oficiale despre Granturile SEE 2014-2021 accesați 
www.eeagrants.org
www.eeagrants.ro și 
www.ro-sanatate.ms.ro