Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Proiect POCU SMIS 108129

' ); } ?>
Comunicat demararare proiect

“Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase“
cod SMIS 108129

Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș”, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, anunță lansarea proiectului “Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase, cod SMIS 108129, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă și se va derula pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 11.12.2017 -10.12.2020.

Obiectivul general al proiectului este întărirea capacității sistemului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, prin promovarea unor programe educaționale corelate cu standardele internaționale de calitate și nevoile specifice în domeniu și instruirea a 940 de specialiști implicați în furnizarea de servicii de sănătate prioritare.

În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul va asigura o gamă diversificată de activități educaționale, dezvoltate în funcție de prioritățile strategice la nivel sectorial și profilul și nevoile specifice ale grupului țintă vizat, prin care se va asigura dezvoltarea/actualizarea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților specifice necesare exercitării profesiei medicale la un nivel de performanță și standarde de calitate a serviciilor ridicate.

Grupul țintă va fi format din 940 de persoane, personal din instituții publice implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate inclusiv personalul implicat în acțiunile prioritare de sănătate și medici de familie implicați în furnizarea de servicii medicale într-unul dintre domeniile programelor prioritare de sănătate, aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Ca și localizare, grupul țintă va fi recrutat la nivel național, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare din rândul specialiștilor care furnizează servicii de sănătate în domeniul bolilor infecțioase de maximă importanță biologică (inclusiv boli asociate), în judetele Covasna, Brașov, Mureș, Alba, Constanța, Dambovița, Iași, Bacău, Vaslui, Cluj, Gorj, Dolj, Timiș, Arad și Municipiul București.

Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt:

  • 72 de serii de cursuri EMC cu tematici relevante și de actualitate pentru managementul bolilor transmisibile prioritare (900 de participanți)
  • 6 stagii clinice in domeniul diagnosticului molecular în contextul bolilor infecțiose prioritare – adresate medicilor (60 de participanți)
  • 12 școli de vară în domeniul diagnosticului și tratamentului bolilor infecțioase prioritate – adresate asistenților medicali (600 de participanți)
  • 2 Standarde Ocupaționale pentru Educație și Formare Profesională dezvoltate/revizuite
  • 2 cursuri pilot organizate pentru pretestarea Standardelor Ocupaționale dezvoltate/revizuite în proiect
  • 150 de participanți la manifestări științifice de instruire în domeniul bolilor infecțioase națioanale (100 de persoane) si internaționale (50 de persoane)
  • 5 vizite de studiu (cu câte 10 participanți/eveniment) intr-o țară europeană cu rezultate notabile în monitorizarea, controlul și intervenția în domeniul bolilor infecțioase prioritare
  • 1 ghid de bune practici în domeniul bolilor infecțioase – Protocol de monitorizare integrată a pacientului cu infecție cu virus hepatitic C
  • 22 de conferințe naționale privind prevenția, profilaxia, diagnosticul, managementul și alte provocări în tratamentul bolilor infecțioase prioritare (700 de persoane)
Valoarea totală a proiectului este de 12.385.993,88 lei, din care 10.458.155,88 lei contribuția Uniunii Europene și 1.785.849,64 lei contribuție din bugetul național.
Proiect co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunț în format PDF

Descarcă

Date de contact:
ENE Luminița Gabriela,
Manager proiect
E-mail: mateibalsproiecte@yahoo.com

Ultimele anunțuri din proiect

Anunț concurs

Anunț concurs

Anunț concurs

Anunț concurs

Anunț selecție parteneri

Vezi toate anunțurile