Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Lansare cercetare sociologică și juridică – 28.09.2022

img1 upMiercuri, 28 sept 2022 a avut loc evenimentul ce a marcat lansarea cercetării sociologice și juridice „Situația HIV/SIDA în România – Înțelegerea provocărilor întâmpinate de persoanele care trăiesc cu HIV în accesarea serviciilor de sănătate, a cadrului juridic și a programelor de prevenție”.
Rezultatele cercetării au fosr prezentate public în cadrul conferinței „Care este situația pacienților care trăiesc cu HIV în România?. Evenimentul a avut loc în Amfiteatrul Cervantes din Bucuresti. 
Au participat reprezentanti ai celor doua camera ale Parlamentului Romaniei, ai Ministerului Sănătății, Primăriei București, media și ONG-urilor de profil.
Rezultatele cercetării au fost analizate atât din perspectiva socială cat și din perspectivă legislativă.
Din punct de vedere social au fost dezbătute și analizate provocările cu care se confruntă pacienții seropozitivi atât din punct de vedere al discriminării în societate și la locul de muncă cât și prin prisma interacțiunii cu sistemul medical. A fost subliniat încă odată modul în care pandemia a deteriorat mult mecanismele sociale și accesarea serviciilor de sănătate, lucru valabil la nivel general.
Abordarea legislativă a subliniat faptul ca Legea nr. 548/2002, privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România  sau bolnave de SIDA și de protecție a persoanelor infectate cu HIV, precum și regulamentul său de aplicare din 24 noiembrie 2004, reprezintă un instrument apreciat la momentul intrării sale în vigoare, mai ales pentru:
  • Instituirea gratuității medicației specifice
  • Stabilirea unui mecanism de alocare a sarcinilor instituțiilor cu atribuții în domeniile prevăzute de lege
Dar
  • Instrumentul este ne-adaptat la situația de fapt în prezent
  • Lipsesc mecanismele de monitorizare și control a activității autorităților însărcinate
S-a insistat foarte mult pe necesitatea unei strategii precum și a unui plan de acțiune concret în domeniul HIV/SIDA precum și a unei finanțări corespunzătoare pentru implementarea acestui plan de acțiune, mai ales că statisticile relevă, în ultimii ani, o creștere ingrijorătoare a numărului de persoane infectate. Se acuză de asemenea, o mare carență în ce privește campaniile de informare, educare, comunicare în rândul populației generale pe acestă temă.
 
Din punct de vedere legislativ, s-a cerut: 
  • Eliminarea obligației de divulgare a diagnosticului  față de medici
  • Supravegherea autorităților publice privind îndeplinirea atribuțiilor acestora (Min. Sănătății, Min. Educației, Min. Muncii) – clarificarea stutului juridic al Comisiei HIV/SIDA
  • Instrumente juridice pentru a spori eficacitatea CNCD
  • Abrogarea art. 354 din Codul Penal – dezincriminarea transmiterii HIV.
La final, d-na Adriana Săftoiu, politician în Parlamentul Romîniei, a felicitat și încurajat eforturile socității civile în acest domeniu subliniind provocările majore cu care se confruntă întreaga lume la ora actuală.

img1 downimg2 downimg3 down