Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Solicitare informații de interes public

Responsabil pentru accesul la informații de interes public
Avornicesei Daniela-Elenadaniela.avornicesei@mateibals.ro021.201.09.80 int. 3921

Listă informații exceptate comunicare

Format PDF

Descarcă

Liste informații de interes public

Format PDF

Descarcă

Lista unități colaboratoare

Format PDF

Descarcă

Cerere tip solicitare acces informații în baza legii 544/2001

Format PDF


Modalitate de contestare a deciziei

Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

Conform art. 21 din Legea nr. 544/2001:

(1)         Refuzul explicit sau tacit desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2)         Împotriva refuzului prevăzut la alin.(1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

Conform art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, reclamaţiile administrative ale persoanelor vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001sunt analizate de către Comisia constituită în acest sens.

(3)         Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Conform art.22 din Legea nr. 544/2001:

(1)      În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de  contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)      Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3)      Hotărârea tribunalului este supusă recursului

(4)      Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

(5)      Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxe de timbru.

În fişierele ataşate găsiţi formularele tip pentru variantele de contestare.

Rapoarte anuale de aplicare a Legii 544/2001