Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Insider Threat Training Matei Balș Article 20 Jan 24

' ); } ?>

În perioada 15-18 ianuarie 2024, personal din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase (INBI) „Prof. Dr. Matei Balș” a participat la un curs organizat de Defense Threat Reduction Agency (DTRA), pe componenta de biosecuritate a managementului bioriscului, privind vulnerabilitățile legate de personalul din instituțiile care manipulează sau depozitează tulpini de referință bacteriene și virale.

Cursul („Romania Human Vulnerability Insider Threat Training”) face parte dintr-o amplă inițiativă de formare și specializare realizată pe baza cooperării mutuale dintre DTRA și România dedicată experților români din instituții naționale cheie din domeniul sănătății publice și animale (domenii abordate în mod integrat conform conceptului One Health). Această inițiativă de colaborare (un adevărat „proiect de țară”, menit să implementeze conceptul de management al riscurilor biologice în România) a constat, printre altele, într-un ciclu de cursuri care abordează diferite aspecte relevante pentru managementul riscurilor biologice. În anul 2023 au avut loc șase astfel de cursuri în România, la care au fost prezenți reprezentanți ai INBI ”Prof. Dr. Matei Balș”, subliniind rolul esențial pe care instituția noastră îl are în domeniul sănătății publice, inclusiv, dar fără a ne limita la faptul că este cel mai important spital de boli infecțioase din țară, cu capacități extinse de diagnosticare în laborator a infectiilor bacteriene sau virale.

Alături de reprezentanții INBI „Prof. Dr. Matei Balș”, la acest eveniment, ca și la cele anterioare, au fost prezenți și experți din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală și Institutului Național de Sănătate Publică, facilitând astfel un dialog constructiv și un util schimb de experiență între specialiști din instituții cu rol esențial la nivel național în domeniul sănătății publice și animale.

Acest eveniment este încă un exemplu al activității profesionale deosebite a personalului INBI „Prof. Dr. Matei Balș” și al statutului său de centru de excelență în medicina românească, fapt subliniat și de experții americani în domeniu prezenți la eveniment, care au apreciat capacitățile și resursele pe care INBI „Prof. Dr. Matei Balș” le poate pune la dispoziția românilor și altor instituții românești. Instructorii americani și-au exprimat dorința de a continua parteneriatul cu instituția noastră, prin organizarea pe viitor de cursuri și exerciții practice cu tematică similară, la care vor participa atât reprezentanți ai instituțiilor americane, cât și ai celor românești.


On 15-18 January 2024, staff from the National Institute of Infectious Diseases „Prof. Dr. Matei Balș” attended a course organized by the Defense Threat Reduction Agency (DTRA), on the Biosecurity component of Biorisk Management, on vulnerabilities related to personnel in institutions handling or storing bacterial and viral reference strains.

The course („Romania Human Vulnerability Insider Threat Training”) is part of a broad training and specialization cooperative DTRA And Romania initiative for Romanian experts from key national institutions from public and animal health (areas addressed in an integrated way according to the One Health concept). This collaborative initiative (a real “country project”, aimed to implement the Bio-risk Management concept in Romania) consisted among other things in a cycle of courses addressing the different aspects relevant to Bio-risk Management. In 2023 six such courses took place in Romania, at which the representatives of National Institute for Infectious Diseases (INBI) „Prof. Dr. Matei Balș” were present, highlighting the essential role that our institution plays in public health, including but not limited to, being the most important infectious disease hospital in the country, with its extensive capabilities for laboratory diagnostics of bacterial and viral infections.

Together with the representatives of INBI „Prof. Dr. Matei Balș”, experts from the National Institute for Medical and Military Research and Development „Cantacuzino”, the Institute for Diagnosis and Animal Health and the National Institute of Public Health were also present at this and previous events, thus facilitating a constructive dialogue and a useful exchange of experience between specialists from institutions with an essential national role in public and animal health.

This event is yet another example of the outstanding professional activity of INBI „Prof. Dr. Matei Balș” staff and its status as a center of excellence in Romanian medicine, a fact also underlined by the American subject matter experts present at the event, who appreciated the capabilities and resources that INBI „Prof. Dr. Matei Balș” can make available to Romanians and to other Romanian institutions. The American instructors expressed their willingness to continue the partnership with our institution, by organizing future courses and practical exercises with similar themes, in which representatives of both U.S. and Romanian institutions will participate.