Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Informare prelucrare date personale

' ); } ?>

24.07.2023
Informare angajați

Fișier PDF

Descarcă

24.07.2023
Informare aparținători

Fișier PDF

Descarcă

24.07.2023
Informare pacient

Fișier PDF

Descarcă

24.07.2023
Informare
supraveghere video

Fișier PDF

Descarcă

25.07.2023
Informare concurs BALȘ

Fișier PDF

Descarcă

Informare pacient privind prelucrarea datelor personale

În conformitate cu prevederile articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016, vă aducem la cunoștiință următoarele:

 1. Operator de date:

Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș

Str. Dr. Calistrat Grozovici, nr.1 Bucuresti, sector 2

Telefon 021 201 09 80, e-mail: secretariatinbi@mateibals.ro

 1. Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Adresă de corespondență: str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Bucuresti, sector 2; Adresă de E-mail: dpo@mateibals.ro

 1. Scopuri și bază legală:

– acordarea asistenței medicale și monitorizarea stării de sănătate;

– completarea fișelor și formularelor specifice (foaia de observație, formulare medicale, solicitări consult/investigații medicale, scrisoare medicală, bilet de trimitere/internare, bilet de externare, concediu medical, etc.) ;

– înregistrarea în sistemul informatic;

– înregistrarea efectuării serviciilor medicale;

– decontarea serviciilor medicale;

– gestionarea programelor naționale de sănătate;

– raportare şi colectare în scopul supravegherii bolilor transmisibile;

– răspunsuri la solicitări ale organelor de cercetare ale Poliție și organelor judecătorești;

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale institutului în conformitate cu următoarele acte normative:

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

– Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019

– Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi

– Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018

– Ordinul nr. 846/2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

– Ordinul nr. 1611/2004 privind aprobarea circuitului informaţional şi a fişelor de declarare şi supraveghere a infecţiei HIV/SIDA

– Ordinul nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

– Hotărârea nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

 1. Categorii de date pe care le prelucrăm:

Date personale: Nume, CNP, data nașterii, vârstă, sex, adresa de domiciliu,număr telefon, adresa de e-mail, ocupația, nivel studii, înălțime, greutate, serie și număr carte identitate sau după caz certificat de naștere, statut asigurat, loc de muncă

Date cu caracter special: date despre starea de sănătate actuală și istoricul medical (diagnostice, rezultate investigații medicale și de laborator)

Imaginea dvs. o colectăm și stocăm prin intermediul sistemului de supraveghere video în temeiul interesului nostru legitim de a asigura securitatea persoanelor din incintă și a bunurilor institutului;

 1. Datele le transmitem în baza actelor normative în vigoare și numai în anumite situații, către:
 • Ministerul Sănătații, raportări cazuri boli transmisibile
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), raportare servicii medicale în vederea decontării
 • Dosarul electronic al pacientului
 • Direcțiile de Sănătate Publică, raportări cazuri boli transmisibile
 • Unități spitalicești în cazul tranferului sau controalelor/investigațiilor medicale inter-spitalicești
 • Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, raportare servicii medicale în vederea validării și decontării
 • Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul de Control al Bolilor Transmisibile, raportări cazuri boli transmisibile
 • Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în situații speciale, cazurile care necesită asistență socială sau servicii specifice de protecție a copilului.
 • Parchete și instanțe judecătorești, INML, unități de poliție și alte organe de cercetare.
 1. Stocarea datelor:

Până la 100 ani in cazul documentelor medicale.

Imaginile colectate prin sistemul de supraveghere video – 90 de zile.

Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii.

 1. Drepturile dumneavoastră
 • Dreptul de acces la date.
 • Dreptul la rectificarea datelor.
 • Dreptul la ștergerea datelor
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.
 • Dreptul la opoziție

Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresele menționate la punctul 1 și punctul 2.

Aceste informații sunt disponibile și pe pagina de internet a institutului.