Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Infecția HIV/ SIDA- Încotro? Noua Strategie Națională HIV/SIDA 2022-2030

Eveniment organizat de Comisia pentru Sănătate a Senatului, în parteneriat cu Ministrul Sănătății și cu HIV Outcomes România

Aceasta a fost tema întâlnirii ce a avut loc în data de 6 iulie 2022, la sediul Senatului României, sub patronajul Comisiei pentru Sănătate a Senatului, condusă de Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel. Această consultare la nivel înalt, organizată pentru a dezbate aspecte concrete legate de situația actuală din domeniul HIV și de noua Strategie Națională HIV/ SIDA (SNHS), a avut ca rezultat un Document de Poziție Colectivă, ce a fost transmis Ministrului Sănătății de către Președintele Comisiei pentru Sănătate a Senatului – Dl. Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, pentru a fi discutată punerea acestuia în aplicare. Documentele au fost redactate de HIV Outcomes România.

Prezentarea evenimentului:

Întâlnirea de la Senat a avut loc într-un format hibrid, reunind pentru 2 ore peste 65 de actori importanți din România și din Republica Moldova: Ministrul Sănătății – Prof. Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul Președinției Românei – Dr Diana Loreta Păun, Vice președintelel Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților – Buicu Constantin Florin, reprezentanți ai persoanelor cu HIV, reprezentanții conducerii tuturor centrelor naționale și regionale de îngrijire HIV și ai Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, ONG-uri, industria farmaceutică și distribuitori. Masa rotundă a fost găzduită și prezidată de Prof.Dr. Adrian Streinu Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate a Senatului și lider al inițiativei, in vederea dezbaterii noii Strategii Naționale HIV/SIDA si a problemelor actuale de la nivelul Centrelor Regionale; acesta a oferit din partea instituției Parlamentului diplome de merit celor care au contribuit major la combaterea HIV/SIDA în ultimii 37 ani, clinicieni și ONG-uri.

Au luat cuvântul: Dr Gabriel Colțan – INBI Prof. Dr. Matei Balș; Dr. Sorin Petrea – INBI Prof. Dr. Matei Balș; Dr. Dan Oțelea – INBI Prof. Dr. Matei Balș; Prof. Dr. Sorin Rugină – Centru Regional HIV/SIDA Constanța, Dr Cătălin Apostolescu – Manager INBI Prof. Dr. Matei Balș; Dr Adrian Marinescu – Director Medical INBI Prof. Dr. Matei Balș; Dr Dragoș Florea INBI Prof. Dr. Matei Balș; Dr Sergiu Vasiliță – Spital Universitar ”Toma Ciorbă” Chișinău; Prof. Dr. Carmen Dorobăț – Centrul Regional HIV Iași; Conf dr Anca Streinu Cercel – INBI Prof. Dr. Matei Balș; Dr Carmen Chiriac – Centrul Regional Târgu Mureș; Dr Corina Itu – Centrul Regional Cluj; Dr Cristiana Oprea – Centrul Regional Spit ”Dr. Victor Babeș”; Dr Elisabeta Otilia Benea – INBI Prof. Dr. Matei Balș; Dr Florentina Dumitrescu – Centrul Regional Craiova; Prof Irina Dumitru – Centrul Regional Constanța , Iulian Petre – UNOPA; Dr Mariana Mărdarescu – INBI Prof. Dr. Matei Balș; Psih. Odette Chirilă – INBI Prof. Dr. Matei Balș; Jurist Raluca Cruceru – INBI Prof. Dr. Matei Balș; Dr Raluca Pătrașcu- Jipa INBI Prof. Dr. Matei Balș; Dr Rodica Mătușa – Centrul Regional Constanța; Roxana Rădoi – Centrul Regional Spital ”Dr. Victor Babeș”; Dr Simin-Aysel Florescu – Centrul Regional Spital ”Dr. Victor Babeș”; Dr Voichița Lăzureanu -Centrul Regional Timișoara; Ana Maria Schweitzer – Fundația Baylor Marea Neagră; Gregoriana Tudoran – HIV Outcomes România; Ionuț Lungu – INBI Prof. Dr. Matei Balș.

Desfășurare:

 1. Cu ocazia împlinirii a 37 de ani de luptă împotriva HIV/SIDA, Prof. Dr. Adrian Streinu Cercel, Președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, a oferit diplome de merit pentru întreaga activitate, medicilor și ONG urilor cu performanțe „în linia întâi”.
 2. Ceremonia a fost urmată de o dezbatere privind conținutul conținutului Strategiei în doemniul HIV/SIDA pentru următorii ani:
  • Dezbaterea a fost apreciată de întreaga audiență, care și-a manifestat speranța aprobării și bugetării acestei strategii în toamna anului 2022.
  • Monitorizarea HIV și a implementării noii Strategii trebuie făcută printr-o comisie multidisciplinară operațională, urmărind indicatorii de progres
  • Fiind o strategie de sănătate ce are în centru calitatea vieții persoanei cu HIV, se consideră oportună introducerea conceptului și instrumentelor de măsurare a calității vieții în relația cu sănătatea pentru persoanele care trăiesc cu HIV precum și a celui de management integrat al comorbidităților infecțioase și neinfecțioase
  • În vederea alinierii la documentele programative internaționale asumate de România pentru HIV, se remarcă necesitatea alinierii țintelor și obiectivelor legate de testare, aderență, stigmă, implicarea comunitații și a ONG urilor, la cele prevăzute de strategia UNAIDS : 95-95-95 testare/aderență/supresie virală; mai puțin 10% stigmă; implicarea comunității HIV și a ONG urilor în activitățile de prevenție și consiliere ; 90% îngrijirea asistată integrată a comorbidităților HIV
  • Prevenția este esența controlului epidemiei de HIV, astfel că este obligatoriu a fi corect finanțată, incluzând acțiuni de informare și distribuire mijloace preventive (prezervative, seringi, PreP) cu ajutorul echipelor mixte de medici și membri ai comunității HIV, în mediul online/ în teritoriu. Totodată, sunt necesare a fi prevăzute materiale informative (ghiduri, broșuri – cum sunt cele ale ECDS pentru conduita preventivă în cazul bolilor transmisibile, cum este și cazul variolei maimuței). În privința grupurilor vulnerabile consumatoare de droguri injectabile: este importantă cooperarea cu ONG urile precum și armonizarea acestei strategii cu strategiile antidrog. O provocare specială poate apărea din perspectiva migrației de scurtă durată din timpul și de după conflagrația din Ucraina, fiind necesare măsuri profilactice suplimentare
  • Educarea personalului medical: este un pilon important ce trebuie inclus în strategie, în sensul realizării unui Program Național de Formare pentru HIV a personalului medical, susținut la nivelul centrelor regionale. Este un element esențial pentru a avea succes in abordarea multidiciplinară a complexului HIV și in combaterea stigmei și discriminării in practicile clinice
  • Educarea și informarea grupurilor vulnerabile: prin bugetarea unor acțiuni de prevenire și consiliere realizate în teren/online, de grupuri mixte alcătuite din personal medical/reprezentanți ai ONG urilor ; includerea ONG urilor în strategie ca sub-contractori ai MS, CNAS, DSP uri pentru aceste acțiuni
  • Educația la nivelul populației, ținând cont de necunoașterea fenomenului HIV și stigmatizarea asociată, care afectează calitatea vieții persoanelor cu HIV : desfășurarea de campanii publice de informare despre adevăratul risc de infectare cu HIV, despre progresele înregistrate în medicină care fac posibilă supresia virală, despre efectele grave ale stigmei asupra persoanelor cu HIV
  • La nivel de date, s-a apreciat rolul ONG urilor în furnizarea cifrelor actualizate din teren precum și intenția de creștere a rolului influenței Comisiei Tehnice de Coordonare a programului HIV, care are în componență resursele profesionale necesare aducerii argumentelor de profil către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este necesară finanțarea prin strategie a implicării ONG urilor și a comunității HIV, făcând posibilă sub-contractarea serviciilor de informare, prevenție, consiliere
 3. Aspecte importante referitoare la activitatea Centrelor Regionale:
  • Criza resurselor financiare și umane de la nivelul centrelor regionale (CR) care afectează : procesul de schimbare a terapiei ART, evaluarea statusului pacienților, accesul la specialiști medicali din alte specialități chirurgicale și nechirurgicale. O bună coordonare pentru nevoile specifice Centrelor Regionale va fi făcută pentru trimestrul 4, prin cooperarea dintre centre, Unitatea de Asistență Tehnică și Management din INBI Prof. Dr. Matei Balș și Ministerul Sănătății.
  • Centrele Regionale trebuie să aibă personalitate juridică de sine stătătoare, pentru gestiunea adecvată a finanțelor și a resurselor umane, pentru crearea de echipe multidisciplinare medicale și nemedicale. Exemple de bune practici în îngrijirile personalizate, cu perspectivă multidisciplinară de la Centrul Regional Iași și Craiova pot fi preluate cu succes dacă exista și implicarea politică și administrativă a autorităților locale
  • În contextul pandemic și al creșterii cazurilor de infectare și cu alte boli transmisibile (Variola maimuței), s-a apreciat ca fiind necesară cooperarea cu ONG urile pentru informarea grupurilor vulnerabile și lansarea unui chestionar online pentru evaluarea riscului în comunitățile expuse(cum este cazul BSB, CDI), utilizând instrumente disponibile la nivelul ECDC
  • Perioada pandemică și-a pus amprenta în mod negativ asupra calității vieții persoanelor cu HIV, asupra accesului la sănătate și asupra aderenței la tratament, aspecte care trebuie redresate prin reintroducerea programelor de consiliere psihologică (mai ales pentru copii, tineri). Circuitele de tratament vor permite accesul la ingrijiri pentru persoanele cu HIV, în paralel cu managementul celui de-al șaselea val de Covid care se prefigurează.