• Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

 • 021 201 09 80

 • secretariatinbi@mateibals.ro

Institutul National de Boli Infecțioase „ Prof. Dr. Matei Bals” cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Dr. Calistrat Grozovici, numarul 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, în conformitate cu legea 153/2017 și HG 286/2011, cu modificările și completarile ulterioare, după cum urmează:

 • 1 post de director de financiar-contabil, vacant pe durată determinată de 3 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice, prevăzute de O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Documente:

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți;

Documente:

Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş", cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale temporar vacante, pe durată determinată:

 • 2 (doua) posturi Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Ambulatoriu integrat- Cabinet Neurologie, cu desfășurarea activității la Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Sterilizare;
 • 1 (un) post Statistician medical (M) – Birou internări-externări adulți;
 • 2 (două) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii.

Documente:

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe durată nedeterminată:

 • 3 (trei) posturi Asistent medical debutant, generalist (PL) – Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical debutant, generalist (PL) – Secția Clinică III Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (S) – Secția Clinică III Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (S) – Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;
 • 2 (două) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică VI Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică VII Terapie Intensivă Adulți;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică VII Terapie Intensivă Adulți;
 • 10 (zece) posturi Brancardieri (G) – Secția Clinică VII Terapie Intensivă Adulți, cu desfășurarea activității la Secțiile Clinice II, III, IV, V, VI Boli infecțioase adulți și C.P.U.-S.;
 • 2 (două) posturi Infirmieră (G) – Compartiment boli infecțioase (febre hemoragice);
 • 3 (trei) posturi Îngrijitoare (G) – Compartiment boli infecțioase (febre hemoragice);
 • 1 (un) post Asistent medical principal, pediatrie(PL) – Secția Clinică VIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 1 (un) post Asistent medical principal, generalist(PL) – Secția Clinică VIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 2 (două) posturi Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică VIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 2 (două) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică VIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Spitalizare de zi HIV/SIDA și Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii;
 • 3 (trei) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii;
 • 2 (două) posturi Infirmieră (G) – Secția Clinică XII Terapie intensivă Copii, cu desfășurarea activității la Biberonerie;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică XIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Secția Clinică XIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 1 (un) post Statistician medical debutant (M) – Compartiment Primiri Urgențe de Specialitate;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Compartiment Primiri Urgențe de Specialitate;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Centrul Național Antirabic;
 • 1 (un) post Registrator medical debutant (M) – Birou evaluare și statistică medicală;
 • 1 (un) post Registrator medical (M) – Birou informatică și arhivă medicală;
 • 1 (un) post Registrator medical (M) – Fișier informații;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Dietetică;
 • 1 (un) post Asistent medical debutant, specialitate laborator (PL) – Laborator analize medicale-virusologie;
 • 1 (un) post Asistent medical principal, specialitate laborator (PL) – Laborator analize medicale-biochimie;
 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Ambulatoriu integrat-Cabinet obstetrică-ginecologie, cu desfășurarea activității la Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical debutant, generalist (PL) – Ambulatoriu integrat- Cabinet Geriatrie și Gerontologie 2, cu desfășurarea activității la Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical debutant, generalist (PL) –Cabinet Boli Infectioase(consultatii, preimunizare și vaccinări, altele decât antirabic), cu desfășurarea activității la Secția Clinică XIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Farmacie;
 • 1 (un) post Referent de specialitate debutant, specialitatea resurse umane (S) – Serviciul R.U.N.O.S.;
 • 1 (un) post Referent de specialitate, grad I, specialitatea alte specialități (S) – Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale;
 • 1 (un) post Referent II (M) – Birou Tehnic;
 • 2 (un) posturi Muncitor calificat IV-bucătar (G) – Bloc alimentar;
 • 1 (un) post Muncitor necalificat I (G) – Bloc alimentar.

Documente:

Page 1 of 4