• Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

 • 021 201 09 80

 • secretariatinbi@mateibals.ro

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1168/15.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, organizează EXAMEN, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea boli infectioase (S) – CPU-S;
 • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea medicina de laborator (S) – Laborator analize medicale;
 • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea Otorinolaringologie-Ambulatoriu integrat - Cabinet O.R.L;
 • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea Oftalmologie- Ambulatoriu integrat - Cabinet Oftalmologie;
 • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea Dermatovenerologie- Ambulatoriu integrat - Cabinet Dermatovenerologie;
 • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea boli infectioase (S) – Sectia Clinica II boli infectioase Adulti;
 • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea boli infectioase (S) – Sectia Clinica XII terapie intensiva Copii;
 • 2 (doua) posturi Medic specialist, specialitatea boli infectioase (S) – Sectia Clinica VIII HIV/SIDA si boli infectioase Copii;
 • 1 (unu) post Biolog, specializare biologie (S) - Laborator analize medicale;
 • 1 (unu) post Biochimist medical principal, specializare biochimie medicala (S) – Laborator analize medicale;

Documente:

Institutul National de Boli Infecțioase „ Prof. Dr. Matei Bals” cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Dr. Calistrat Grozovici, numarul 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, în conformitate cu legea 153/2017 și HG 286/2011, cu modificările și completarile ulterioare, după cum urmează:

 • 1 post de director de financiar-contabil, vacant pe durată determinată de 3 ani

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice, prevăzute de O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare

Documente:

Institutul Național de boli infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” București scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

 • un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu competențe în CT și RMN, pentru Laboratorul de Radiologie-imagistică medicală;
 • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie-imagistică medicală.

Documente:

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale temporar vacante, pe durată determinată:

 • 1 (un) post Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii

Documente:

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe durată nedeterminată:

 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică II Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical debutant, generalist (PL) – Secția Clinică III Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical debutant, generalist (PL) – Secția Clinică IV Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Asistent medical principal, generalist (PL) – Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Îngrijitoare (G) – Spitalizare de zi HIV/SIDA și Boli Infecțioase Adulți;
 • 1 (un) post Muncitor necalificat I (G) – Bloc alimentar;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii;
 • 3 (trei) posturi Îngrijitoare (G) – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) – Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Asistent medical principal, generalist (S) – Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii;
 • 1 (un) post Infirmieră (G) - Compartiment Primiri Urgențe de Specialitate;
 • 1 (un) post Brancardier (G) - Compartiment Primiri Urgențe de Specialitate;
 • 1 (un) post Statistician medical principal (M) – Secția Clinică XII Terapie Intensivă Copii;
 • 2 (două) posturi Asistent medical, generalist (PL) – Secția Clinică XII Terapie Intensivă Copii.

Documente:

Page 1 of 3