• Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

 • 021 201 09 80

 • secretariatinbi@mateibals.ro

TITLUL PROIECTULUI: ÎNTĂRIREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE PENTRU CONTROLUL INFECȚIILOR SPITALICEȘTI ȘI GESTIONAREA CONSUMULUI DE ANTIBIOTICE ÎN ROMÂNIA

Descrierea proiectului

În ultimii ani, rezistenţa la antimicrobiene (AMR) a reprezentat o ameninţare la tratamentul acordat în cazul a numeroase infecţii cauzate de bacterii, paraziţi, virusuri şi fungi. AMR are drept efect eficienţa redusă a tratamentului antibacterian, antiparazitar, antiviral şi antifungic, ceea ce îngreunează, încarcă financiar sau chiar face imposibil managementul clinic al pacientului adult.Mai mult...


Listă activități proiect:

 • A1.1 Evaluarea legislației existente, a partenerilor implicați și resurselor alocate (activități și structuri) în domeniile cheie asociate rezistenței la antimicrobiene (AMR) și infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 • A1.2 Dezvoltarea unui cadru național strategic și a unui plan național de acțiune pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene și a infecțiilor asociate asistenței medicale
 • A2.1 Elaborarea unor instrumente operaționale (ghiduri și proceduri) pentru a asigura implementarea eficientă și sustenabilă a Planului Național de Acțiune
 • A2.2 Întâlnire de consens cu părțile interesate și experții în sănătatea animală și siguranța mediului.
 • A3.1 Selectarea a 5 spitale pilot pe baza unui set de criterii agreat
 • A3.2 Elaborarea unei metodologii comune, bazate pe ghidurile și protocoalele OMS de testare a rezistenței la antimicrobiene, supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale și de prescriere a antibioticelor în spitalele selectate și Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș
 • A3.3 Evaluarea celor 5 spitale selectate și a INBIMB (PP)
 • A4.1 Dezvoltarea unei curricule pentru profesioniștii din sănătate (microbiologi, epidemiologi, specialiști în boli infecțioase/prescriere antibiotice, alți clinicieni și asistente medicale)
 • A4.2 Sesiuni de training pentru profesioniștii din sănătate (din spitalele selectate) pentru implementarea instrumentelor operaționale
 • A5.1 Pilotare instrumente în 6 spitale (5 spitale selectate şi în INBIMB) timp de 12 luni (aprovizionare cu kit-uri de laborator)
 • A5.2 Supraveghere și îndrumare tehnică pentru spitalele selectate
 • A5.3 Împărtășirea bunelor practici între profesioniștii din sănătate expuși proiectului (&alte părți posibil interesate) prin intermediul unui workshop
 • A5.4 Elaborarea raportului final de evaluare
 • A6.1 Revizuirea NAP și a instrumentelor operaționale
 • A6.2 Depunerea NAP integrat la MS și alte părți relevante interesate
 • A7 O platformă de E-learning, hardware și software, cu 5 module inițiale din curriculă, cu scopul de a crește nivelul de practică și de competențe al profesioniștilor din sănătate cu privire la AMR și IAAM
 • A8 Informare, educare și comunicare

Rezultate proiect:

Documente în format pdf (click pentru a vizualiza/descărca)

 1. Raport de evaluare a legislației existente în domeniile cheie necesare pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 2. Cadrul Strategic Național (CSN) pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 3. Planul național de acțiune pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România (PNA)
 4. Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Microbiologie
 5. Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Epidemiologie
 6. Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) – Boli infecțioase
 7. Metodologia pentru raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale și instrumente de colectare a datelor

*Cadrul Strategic Național și Planul Național de Acțiune finalizate în cadrul proiectului și avizate în forma actuală de experții Organizației Mondiale a Sănătății vor fi supuse aprobării Comitetului Naţional pentru limitarea rezistenţei microbiene (CNLRM), iar documentele tehnice pot deveni operaționale prin decizia Ministerului Sănătății. Documentele în forma actuală vor fi utilizate pentru derularea activităților, în special în etapa de pilotare din cadrul proiectului, desfășurată în 5 spitale selectate și INBI Matei Balș. Ca urmare a experienței acumulate în această etapă, rezultatele de mai sus vor fi revizuite, urmând să fie publicată forma actualizată a acestora. Reproducerea/prelucrarea acestor documente (parțială sau integrală), fără acordul scris al ordonatorului, în alt scop decât cel al informării, este interzisă.


Proiectul “Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România” este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 - Provocări în sănătatea publică la nivel european.
Date contact proiect:
website: https://www.mateibals.ro
adresa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE 2014 - 2021. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor.
Pentru informații oficiale despre Granturile SEE 2014-2021 accesați www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro și www.ro-sanatate.ms.ro.

norv sigla proiect


INSTITUTULUI NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ, în calitate de Promotor de Proiect pentru proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România”, finanțat din Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021, scoate la concurs următoarele posturi vacante, pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 335/11.03.2021:

 • Expert tehnic medical (specialişti în una dintre specialitătile: Microbiologie/Medicină de laborator, Epidemiologie sau Boli infecţioase) - 12 posturi; Poziția în statul de funcții: Expert medic (cod COR 221104), durată contract 11 luni cu posibilitatea de prelungire a contractului, normă de lucru de 84 ore/lună, inegal distribuite pe zi și pe lună;

Pentru mai multe informații și condițiile de participare la concurs, descărcați anunțul în format pdf de mai jos.

Documente:

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", protocol de colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca privind limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", Bucureşti (INBI MB), în calitate de Promotor al proiectului „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România", a încheiat protocolul de colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, prin care acesta se alătură proiectului, în calitate de Spital Pilot.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România” contribuie la consolidarea sistemului de sănătate prin propuneri de politici de sănătate publică. Acesta abordează integrat unele dintre cele mai serioase probleme din Europa și de la nivel global: infecţiile asociate asistenţei medicale şi rezistenţa la antimicrobiene, care au consecinţe severe nu numai pentru sănătatea umană şi animală, ci şi pentru întreaga societate, devenind o problemă de sănătate publică generală, care necesită acţiune urgentă şi coordonare intersectorială.
La conferința de presă online organizată cu ocazia semnării protocolului de colaborare au participat peste 40 de profesioniști din domeniul sănătății și jurnaliști.

Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș" din București, Dr. Cătălin Apostolescu, a atras atenția în cadrul conferinței că: „Rezistența bacteriană la antibiotice este un fenomen care vine foarte puternic din urmă și ne pune foarte mari probleme. Trebuie să înțelegem că acest fenomen nu ne privește doar pe noi infecționiștii, ci este un fenomen care are implicații în întreaga sferă medicală, pentru că, dacă vom ajunge să pierdem antibioticele, pierdem toată medicina modernă, deoarece antibioticele reprezintă temelia medicinei moderne.”

Directorul Medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș" din București, Dr. Adrian Marinescu, a declarat: „Cred că este important să plecăm de la niște cifre care ne arată o realitate în Europa. În momentul în care vorbim de secțiile de terapie intensivă, e clar că vorbim de un procent de aproximativ 10% în ceea ce privește infecțiile asociate actului medical. Sigur, în România este o subevaluare și sperăm ca acest lucru să se schimbe în curând; poate se întâmplă aceasta pentru că sunt asociate cu malpraxisul, o exprimare greșită, care nu are legătură cu realitatea. Practic, în Europa aceste infecții sunt luate ca atare, există programe care să le combată, dar nu înseamnă că există o legătură de cauzalitate, o vină din partea personalului medical."

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Prof. univ. dr. Claudia Gherman a subliniat: „Sănătatea oamenilor și nu numai - chiar și sănătatea animalelor, a mediului - la ora actuală nu poate fi disociată de consumul de antibiotice. Rezistența la antimicrobiene nu este o problemă doar a asistenței medicale, ci este o problemă a întregii comunități. Pentru că este atât de larg răspândită și atât de complexă, sigur că nu un singur sector poate rezolva problema. Prin urmare, iată, și acest proiect se aliniază cerințelor globale.”

Strategia propusă de proiect urmăreşte alinierea demersului țării noastre la cerinţele internaţionale privind IAAM şi utilizarea de antibiotice, prin adoptarea Strategiei OMS şi a recomandărilor europene.
Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea cadrului juridic și organizatoric pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM);
 • Elaborarea metodologiilor standardizate și a ghidurilor de bună practică pentru medicii de laborator/microbiologi, epidemiologi și medici de boli infecțioase în ceea ce privește diagnosticul și supravegherea infecțiilor provocate de bacteriile multirezistente și prescrierea rațională a antibioticelor;
 • Dezvoltarea capacității de comunicare și educare a profesioniștilor și a publicului larg

În cadul proiectului s-au realizat următoarele:

 • Raport de evaluare a legislației existente în domeniile cheie necesare pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 • Cadrul Strategic Național (CSN) pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 • Planul Național de Acțiune pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România (PNA)
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Microbiologie
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Epidemiologie
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) – Boli infecțioase
 • Metodologie pentru testarea rezistenței la antimicrobiene, supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale și de prescriere a antibioticelor

Toate documentele vor fi definitivate ca urmare a procesului de pilotare. Instrumentele de lucru dezvoltate în cadrul proiectului (ghiduri și protocoale) vor fi aplicate la nivelul INBI MB și în Spitalele Pilot, cu scopul de a fi îmbunătățite în urma experienței practice de utilizare a acestora. Documentele tehnice au fost elaborate de experți în microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase și prescriere de antibiotice, angajați ai Institutului Național de Sănătate Publică, Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", Bucureşti și ai altor spitale de prestigiu din țară, precum și prin contribuția experților Organizației Mondiale a Sănătății.

Ca urmare a semnării protocolului de colaborare, INBI MB va pune la dispoziție spitalelor colaboratoare kituri de laborator pentru diagnosticul infecțiilor cauzate de patogeni rezistenți, care vor fi achiziționate în cadrul proiectului. De asemenea, INBI MB va asigura supravegherea și îndrumarea tehnică pentru Spitalele Pilot, prin intermediul experților tehnici medicali din cadrul proiectului, precum și cursuri de formare medicală acreditate, în domeniile microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase/prescriere antibiotice.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România" este realizat în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică și are sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, de la care s-au achiziționat servicii de expertiză tehnică. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 - Provocări în sănătatea publică la nivel european. Bugetul proiectului este de 1,741,154 euro.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", protocol de colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş privind limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", Bucureşti (INBI MB), în calitate de Promotor al proiectului „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România", a încheiat protocolul de colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, prin care acestea se alătură proiectului, în calitate de Spital Pilot.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România” contribuie la consolidarea sistemului de sănătate prin propuneri de politici de sănătate publică. Acesta abordează integrat unele dintre cele mai serioase probleme din Europa și de la nivel global: infecţiile asociate asistenţei medicale şi rezistenţa la antimicrobiene, care au consecinţe severe nu numai pentru sănătatea umană şi animală, ci şi pentru întreaga societate, devenind o problemă de sănătate publică generală, care necesită acţiune urgentă şi coordonare intersectorială.
La conferința de presă online organizată cu ocazia semnării protocolului de colaborare au participat peste 20 de profesioniști din domeniul sănătății și jurnaliști.

Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș" din București, Dr. Cătălin Apostolescu, a declarat în cadrul conferinței: „Fenomenul rezistenței la antimicrobiene este un fenomen amplu și foarte grav. E foarte posibil ca în puțini ani, chiar în cursul vieții noastre, să asistăm la pierderea tuturor antibioticelor. Și, dacă pierdem antibioticele, pierdem nu doar tratamentul infecțiilor, ci pierdem o foarte mare parte din medicina modernă, pentru că, practic, antibioticele sunt temelia pe care s-a construit actuala medicină modernă.”

Directorul Medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș" din București, Dr. Adrian Marinescu, a declarat: „Legat de infecţiile asociate asistenţei medicale, e clar că realitatea înseamnă un procent mult mai mare decât am avut în România. De exemplu, în secțiile de terapie intensivă din Europa, un procent de 8% se consideră că este un procent bun. Dacă ne gândim la faptul că în România, de multe ori, în terapie intensivă raportarea înseamnă sub 1%, este evident că ori nu avem infecții asociate asistenței medicale – lucru care categoric nu este real – ori suntem cu o subdiagnosticare evidentă. Cred că este important să avem mai întâi realitatea și de aici să plecăm.”

Managerul de proiect, Prof. univ. dr. Sorin Aramă, a atras atenția că: „Timp de decade întregi, noțiunea de infecție nosocomială a fost asociată în mentalul colectiv cu noțiunea de malpraxis. Trebuie să schimbăm o paradigmă. Noi suntem înconjurați de bacterii, noi avem bacterii în corpul nostru, pe tegumentul nostru, noi nu putem fi sterili, nu există noțiunea de individ steril”.

Strategia propusă de proiect urmăreşte alinierea demersului țării noastre la cerinţele internaţionale privind IAAM şi utilizarea de antibiotice, prin adoptarea Strategiei OMS şi a recomandărilor europene.
Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea cadrului juridic și organizatoric pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM);
 • Elaborarea metodologiilor standardizate și a ghidurilor de bună practică pentru medicii de laborator/microbiologi, epidemiologi și medici de boli infecțioase în ceea ce privește diagnosticul și supravegherea infecțiilor provocate de bacteriile multirezistente și prescrierea rațională a antibioticelor;
 • Dezvoltarea capacității de comunicare și educare a profesioniștilor și a publicului larg

În cadul proiectului s-au realizat următoarele:

 • Raport de evaluare a legislației existente în domeniile cheie necesare pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 • Cadrul Strategic Național (CSN) pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 • Planul Național de Acțiune pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România (PNA)
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Microbiologie
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Epidemiologie
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) – Boli infecțioase
 • Metodologie pentru testarea rezistenței la antimicrobiene, supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale și de prescriere a antibioticelor

Toate documentele vor fi definitivate ca urmare a procesului de pilotare. Instrumentele de lucru dezvoltate în cadrul proiectului (ghiduri și protocoale) vor fi aplicate la nivelul INBI MB și în Spitalele Pilot, cu scopul de a fi îmbunătățite în urma experienței practice de utilizare a acestora. Documentele tehnice au fost elaborate de experți în microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase și prescriere de antibiotice, angajați ai Institutului Național de Sănătate Publică, Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", Bucureşti și ai altor spitale de prestigiu din țară, precum și prin contribuția experților Organizației Mondiale a Sănătății.

Ca urmare a semnării protocolului de colaborare, INBI MB va pune la dispoziție spitalelor colaboratoare kituri de laborator pentru diagnosticul infecțiilor cauzate de patogeni rezistenți, care vor fi achiziționate în cadrul proiectului. De asemenea, INBI MB va asigura supravegherea și îndrumarea tehnică pentru Spitalele Pilot, prin intermediul experților tehnici medicali din cadrul proiectului, precum și cursuri de formare medicală acreditate, în domeniile microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase/prescriere antibiotice.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România" este realizat în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică și are sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, de la care s-au achiziționat servicii de expertiză tehnică. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 - Provocări în sănătatea publică la nivel european. Bugetul proiectului este de 1,741,154 euro.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", protocol de colaborare cu  Spitalul Județean de Urgență Bacău privind limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", Bucureşti (INBI MB), în calitate de Promotor al proiectului „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotic", a încheiat protocolul de colaborare cu Spitalul Județean de Urgență Bacău, prin care acestea se alătură proiectului, în calitate de Spital Pilot.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România” contribuie la consolidarea sistemului de sănătate prin propuneri de politici de sănătate publică. Acesta abordează integrat unele dintre cele mai serioase probleme din Europa și de la nivel global: infecţiile asociate asistenţei medicale şi rezistenţa la antimicrobiene, care au consecinţe severe nu numai pentru sănătatea umană şi animală, ci şi pentru întreaga societate, devenind o problemă de sănătate publică generală, care necesită acţiune urgentă şi coordonare intersectorială.
La conferința de presă online organizată cu ocazia semnării protocolului de colaborare au participat peste 30 de profesioniști din domeniul sănătății.

Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș" din București, Dr. Cătălin Apostolescu a declarat în cadrul conferinței: “Fenomenul rezistenței bacteriene ne ajunge din urmă și s-ar putea să ieșim în curând din această paradigmă, în care ne putem baza pe antibiotice. Este posibil ca acest lucru să se întâmple în curând - pesimiștii spun că se va întâmpla în următorii 8-10 ani, optimiștii, că în următorii 20-25 de ani. Antibioticele sunt temelia medicinei moderne. Dacă pierdem antibioticele, pierdem mai mult decât o clasă de medicamente, impactul se va resimți în mai multe arii ale medicinei moderne. Așadar, rezistența la antimicrobiene nu este doar problema specialistului de boli infecțioase, este a tuturor și trebuie să luăm măsuri urgente, multisectorial.”

Strategia propusă de proiect urmăreşte alinierea demersului țării noastre la cerinţele internaţionale privind IAAM şi utilizarea de antibiotice, prin adoptarea Strategiei OMS şi a recomandărilor europene.
Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea cadrului juridic și organizatoric pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM);
 • Elaborarea metodologiilor standardizate și a ghidurilor de bună practică pentru medicii de laborator/microbiologi, epidemiologi și medici de boli infecțioase în ceea ce privește diagnosticul și supravegherea infecțiilor provocate de bacteriile multirezistente și prescrierea rațională a antibioticelor;
 • Dezvoltarea capacității de comunicare și educare a profesioniștilor și a publicului larg

În cadul proiectului s-au realizat următoarele:

 • Raport de evaluare a legislației existente în domeniile cheie necesare pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 • Cadrul Strategic Național (CSN) pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 • Planul Național de Acțiune pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România (PNA)
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Microbiologie
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Epidemiologie
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) – Boli infecțioase
 • Metodologie pentru testarea rezistenței la antimicrobiene, supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale și de prescriere a antibioticelor

Toate documentele vor fi definitivate ca urmare a procesului de pilotare. Instrumentele de lucru dezvoltate în cadrul proiectului (ghiduri și protocoale) vor fi aplicate la nivelul INBI MB și în Spitalele Pilot, cu scopul de a fi îmbunătățite în urma experienței practice de utilizare a acestora. Documentele tehnice au fost elaborate de experți în microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase și prescriere de antibiotice, angajați ai Institutului Național de Sănătate Publică, Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", Bucureşti și ai altor spitale de prestigiu din țară, precum și prin contribuția experților Organizației Mondiale a Sănătății.

Ca urmare a semnării protocolului de colaborare, INBI MB va pune la dispoziție spitalelor colaboratoare kituri de laborator pentru diagnosticul infecțiilor cauzate de patogeni rezistenți, care vor fi achiziționate în cadrul proiectului. De asemenea, INBI MB va asigura supravegherea și îndrumarea tehnică pentru Spitalele Pilot, prin intermediul experților tehnici medicali din cadrul proiectului, precum și cursuri de formare medicală acreditate, în domeniile microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase/prescriere antibiotice.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotic" este realizat în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică și are sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, de la care s-au achiziționat servicii de expertiză tehnică. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 - Provocări în sănătatea publică la nivel european. Bugetul proiectului este de 1,741,154 euro.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", protocol de colaborare cu Spitalul Universitar de Urgență Elias și Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila" privind limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", Bucureşti (INBI MB), în calitate de Promotor al proiectului „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotic", a încheiat protocolul de colaborare cu Spitalul Universitar de Urgență Elias și cu Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila", prin care acestea se alătură proiectului, în calitate de Spitale Pilot.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotic" contribuie la consolidarea sistemului de sănătate prin propuneri de politici de sănătate publică. Acesta abordează integrat unele dintre cele mai serioase probleme din Europa și de la nivel global: infecţiile asociate asistenţei medicale şi rezistenţa la antimicrobiene, care au consecinţe severe nu numai pentru sănătatea umană şi animală, ci şi pentru întreaga societate, devenind o problemă de sănătate publică generală, care necesită acţiune urgentă şi coordonare intersectorială.

La conferința de presă online organizată cu ocazia semnării protocoalelor de colaborare au participat peste 50 de profesioniști din domeniul sănătății, domenii conexe, precum și importanți decidenți.

Ministrul Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila a declarat în cadrul conferinței: "Rezistența la antimicrobiene este o problemă care a fost discutată de foarte mult timp în România. Acest proiect va concretiza parcursul care trebuie făcut în țara noastră astfel încât să extindem la nivel național bunele practici în domeniul controlului rezistenței la antimicrobiene și al infecțiilor asociate asistenței medicale. În cadrul proiectului, au fost dezvoltate ghiduri și proceduri care vor fi aplicate în 6 spitale pilot și, ulterior, extinse la nivel național. Iar personalul medical din domeniul microbiologiei, boli infecțioase, epidemiologie și asistenții medicali vor beneficia de un training."

Strategia propusă de proiect urmăreşte alinierea demersului țării noastre la cerinţele internaţionale privind IAAM şi utilizarea de antibiotice, prin adoptarea Strategiei OMS şi a recomandărilor europene.
Principalele obiective ale proiectului sunt:

 • Dezvoltarea cadrului juridic și organizatoric pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM);
 • Elaborarea metodologiilor standardizate și a ghidurilor de bună practică pentru medicii de laborator/microbiologi, epidemiologi și medici de boli infecțioase în ceea ce privește diagnosticul și supravegherea infecțiilor provocate de bacteriile multirezistente și prescrierea rațională a antibioticelor;
 • Dezvoltarea capacității de comunicare și educare a profesioniștilor și a publicului larg

În cadul proiectului s-au realizat următoarele:

 • Raport de evaluare a legislației existente în domeniile cheie necesare pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 • Cadrul Strategic Național (CSN) pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
 • Planul Național de Acțiune pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România (PNA)
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Microbiologie
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) - Epidemiologie
 • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) – Boli infecțioase
 • Metodologie pentru testarea rezistenței la antimicrobiene, supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale și de prescriere a antibioticelor

Toate documentele vor fi definitivate ca urmare a procesului de pilotare. Instrumentele de lucru dezvoltate în cadrul proiectului (ghiduri și protocoale) vor fi aplicate la nivelul INBI MB și în Spitalele Pilot, cu scopul de a fi îmbunătățite în urma experienței practice de utilizare a acestora. Documentele tehnice au fost elaborate de experți în microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase și prescriere de antibiotice, angajați ai Institutului Național de Sănătate Publică, Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş", Bucureşti și ai altor spitale de prestigiu din țară, precum și prin contribuția experților Organizației Mondiale a Sănătății.

Ca urmare a semnării protocolului de colaborare, INBI MB va pune la dispoziție spitalelor colaboratoare kituri de laborator pentru diagnosticul infecțiilor cauzate de patogeni rezistenți, care vor fi achiziționate în cadrul proiectului. De asemenea, INBI MB va asigura supravegherea și îndrumarea tehnică pentru Spitalele Pilot, prin intermediul experților tehnici medicali din cadrul proiectului, precum și cursuri de formare medicală acreditate, în domeniile microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase/prescriere antibiotice.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotic" este realizat în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică și are sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, de la care s-au achiziționat servicii de expertiză tehnică. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 - Provocări în sănătatea publică la nivel european. Bugetul proiectului este de 1,741,154 euro.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf

Page 1 of 3