• Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

  • 021 201 09 80

  • secretariatinbi@mateibals.ro

Slide background

Consultații și investigații de specialitate

Slide background
Diagnosticare și tratament boli infecțioase
Monitorizare și tratament boli cronice
Slide background

Analize de laborator

Institutul Național de Boli Infecțioase
"Prof. Dr. Matei Balș"

Anunțuri

Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" funcționează în regim hibrid: patologie Covid și Non Covid pentru pacienți pediatrici și adulți.

Anunțuri angajare

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1168/15.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, organizează EXAMEN, pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea boli infectioase (S) – CPU-S;
  • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea medicina de laborator (S) – Laborator analize medicale;
  • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea Otorinolaringologie-Ambulatoriu integrat - Cabinet O.R.L;
  • 1 (unu) post Medic specialist, specialitatea Oftalmologie- Ambulatoriu integrat - Cabinet Oftalmologie;
  • 1
...

Institutul National de Boli Infecțioase „ Prof. Dr. Matei Bals” cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Dr. Calistrat Grozovici, numarul 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, în conformitate cu legea 153/2017 și HG 286/2011, cu modificările și completarile ulterioare, după cum urmează:

  • 1 post de director de financiar-contabil, vacant pe durată determinată de 3 ani

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice, prevăzute de O.M.S. nr.

...

Institutul Național de boli infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” București scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

  • un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală, cu competențe în CT și RMN, pentru Laboratorul de Radiologie-imagistică medicală;
  • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie-imagistică medicală.

Documente:

Contact