Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Istoric

Prezentare

Conduita unui medic în tratamentul pe care îl prescrie este asemenea unei clădiri. Aceasta era credința profesorului Matei Balș. Și, ca orice clădire, există trei elemente principale pe care se bazează. Păstrând comparația, acestea sunt: temelia, zidurile și acoperișul.

Temelia este indispensabilă oricărei construcții solide iar lipsa acoperișului ar compromite întreaga lucrare.

Temelia” oricărui tratament rațional este bunul simț, discernământul și judecata obiectivă.

Zidurile” sunt reprezentate de cunoștințele de bază ale medicinei și terapiei dar și de cele de specialitate cu privire la boală și la bolnavul ce trebuie tratat.

Acoperișul” este reprezentat de noțiunile speciale de terapie și de farmacologie privind substanțele antimicrobiene.

Istoric

1880

Acesta este anul în care s-au construit primele barăci de izolare a bolilor contagioase în cadrul Spitalului “Colentina” al Eforiei Spitalelor Civile, așezământ ce exista din anul 1864. Cele câteva barăci inițiale s-au transformat în două pavilioane 14 ani mai târziu. Acestea aveau inițial o capacitate de 40 de paturi.

1900-1919

Medicul primar Calistrat Grozovici (1862-1919) este prima personalitate care a condus “secția contagioși Colentina” în perioada 1900-1919. Specializat în boli contagioase și epidemiologice la Paris și Berlin, ilustrul medic este cel care împreună cu internul său Pastia au descris în scarlatină “semnul plicii cotului”. Termenul a rămas cunoscut în literatura de specialitate, franceză și engleză, ca semnul Pastia.

1921

În 1921 se construiește și pavilionul III cu încă 25 de paturi și astfel ia naștere cel mai vechi spital de boli contagioase, din țară. Istoria și evoluția acestei unități spitalicești se întrepătrunde cu poveștile de viață și cu carierele celor care, ani de-a randul, au slujit cu credință poate celei mai altruiste meserii din lume, aceea de medic.

1919-1941

Perioada interbelică, 22 de ani mai exact (1919-1941), este marcată la “secția contagioși adulți” de personalitatea doctorului Theodor Mironescu. La Berlin, lucrând cu Robert Koch, a obținut titlul de doctor în medicină. A profesat apoi la Paris iar la întoarcerea în țară s-a perfecționat în bacterologie alături de Victor Babeș.

În perioada interbelică s-au petrecut două evenimente importante:

1. În 1938 se inființează displina de boli contagioase precum și clinica cu aceeași specializare, din cadrul Facultății de Medicină;

2. Se constituie nucleul “școlii de boli infecțioase de la Spitalul Colentina” având drept trăsătură esențială îmbinarea cretoarea a diagnosticului clinic cu cel de laborator.

1935

În 1935 se înființează în aceeași incintă și secția de boli contagioase copii, ce va fi condusă de doctor docent Aurel Stroe și ulterior de Prof. Dr. Silvia Bruckner, fiind și în prezent singura Cinică de boli infecțioase pentru copii din țară.

1941

Cine este Matei Balș? Povestea celui a cărui nume stă astăzi pe frontispiciul unității spitalicești, Matei Balș, începe în 1941, odată cu preluarea de către acesta a conducerii “secției de contagioși adulți”. Principala preocupare a profesorului Balș a fost lupta pentru diagnosticul și terapia etiologică a infecției. El este întemeietorul școlii moderne românești de bacterologie clinică, laureat al Premiului de Stat clasa I, pentru descoperirea nitrofuranului și aplicarea lui în febra tifoidă.

1950-2000

Cinci decenii, între 1950 și 2000, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Colentina a devenit o unitate spitalicească de renume, cu peste 700 de paturi, numeroase laboratoare, trei clinici și 100 de paturi pentru o secție militară. De la cele două pavilioane initiale s-a ajuns la șase. S-au înființat laboratoare de învățământ și cercetare pe fiecare etaj, pentru ca medicii și cursanții să poată efectua zilnic analize curente sau de urgență dar și tehnici noi în bacterologie și virusologie.

1990

La începutul anului 1990 la conducerea celor trei clinici au promovat profesorii Mircea Angelescu și Florin Căruntu, director al spitalului fiind numit Dr. Adrian-Streinu Cercel.

1999

În 1999 se înființează Institutul de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” un moment important ce a asigurat continuitatea prestigioasei “Școli de Boli Infecțioase de la Spitalul Colentina”. Cercetarea științifică în domeniul infecțiilor constituie una dintre acțiunile importante ale institutului. Aceasta vizează dezvoltarea și eficientizarea sectoarelor de Imunologie, Biologie celulară, Genetică moleculară, Epidemiologie, Hepatologie, Cardiologie, Imunologie precum și studiul afectării neuro-cognitive și somatice în infecția HIV/SIDA.

2007

Iulie 2007 este data de naștere a Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, prima unitate sanitară de stat certificată ISO 9001/2000 pentru calitatea serviciilor oferite.

Prezent

Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” (INBIMB) are în prezent 690 de paturi și dispune de o platformă tehnică deosebită, la standarde internaționale. Institutul este complet informatizat la nivel de laboratoare, secții clinice, farmacie, contabilitate, administrație.

Astăzi există șase secții clinice pentru adulți și patru pentru copii, două secții de terapie intensivă (adulți și copii) și două secții de spitalizare de zi (adulți și copii).

Există de asemenea un pavilion special construit, în care se gasește secția de imunodepresie copii cu un compartiment de monitorizare și evaluare a infecției HIV/SIDA în România. Tot în incinta Institutului se află și singurul centru Antirabic din București și Ilfov.

Istoria INBIMB se întinde așadar peste un secol de existență. Sunt mai bine de 130 de ani măsurați în timp istoric, dar și în povești de viață ai unor mari profesori în medicină. Aici s-au scris file importante în evoluția și progresul din domeniul bolilor contagioase. Timpul nu stă însă în loc, iar prezentul și viitorul trebuie să fie pe masura trecutului. Acesta este motivul pentru care întreaga echipa care lucrează la INBIMB onorează zi de zi tradiția, valoarea și faima “Școlii de Boli Infecțioase de la Spitalul Colentina”, prin nivelul profesional ridicat și prin continua specializare în domeniu.

Pavilion 4 – CPU-S
Pavilion IV – Compartiment Primire Urgente de Specialitate
Academia HIV/SIDA
Academia Europeană HIV/SIDA și de Boli Infecțioase
Pavilion Cercetare
Pavilion Cercetare și Dezvoltare
Bloc alimentar/cantină
Bloc alimentar

6

Secții clinice
pentru adulți

4

Secții clinice
pentru copii

2

Secții de terapie
intensivă (adulți și copii)

2

Secții de spitalizare
de zi (adulți și copii)

Institutul a inițiat o serie de premiere fără precedent în țară și,
de multe ori, și în lume, astfel:

 1. Institutul este prima unitate sanitară de stat cerificată ISO 9001/2000 pentru calitatea serviciilor medicale de specialitate;
 2. Institutul este prima și singura instituție medicală care a introdus în România, în sistemul sanitar românesc, în anul 1990, eprubetele și seringa cu acul de unică folosință;
 3. Institutul este prima instituție medicală din Romania care a introdus în anul 1990 sistemul de recoltare în vid, în circuit închis, astfel încat să protejeze personalul medical de expunerile cu risc de infectie cu HIV, HBV, HCV, etc.;
 4. Institutul este prima unitate sanitară care a generat și care a validat scorul Carmelli, instrument de lucru validat de ANMCS (vezi site web Institut);
 5. Începând cu anul 2001, Institutul a introdus conceptul NEDETECTABIL = necontangios, NECONTAGIOS = NETRANSMISIBIL, concept reiterat în anul 2012 la Washington de către d-na Hillary Clinton și adoptat de Oganizația Mondială a Sănătății;
 6. Institutul este prima instituție sanitară din România care a introdus testele virale de cuantificare a încărcăturilor virale;
 7. Institutul a recondiționat toate pavilioanele atât de copii cât și adulti, astfel încât și astăzi există șase secții clinice pentru adulți și patru pentru copii, două secții de terapie intensivă (adulți și copii), (fiind prima instituție sanitară în care s-a înființat o secție de terapie intensivă cu specific de boli infecțioase) și doua secții cu spitalizare de zi;
 8. Dotarea din toate aceste secții recondiționate este de cel mai inalt nivel de performanță, putând asigura si functia de plămân, ficat și rinichi artificial, pe lângă toate celelalte echipamente necesare;
 9. Institutul a promovat și introdus în Romania conceptul de Spitalizare de O Zi și de Spitalizare de Zi, concepte care au fost introduse și acum se regăsesc în contractele cu Casa Nationala de Asigurări de Sănătate;
 10. Institutul este o unitate sanitară de rang 1M (monospecialitate) și centru de referință pentru toată România în domeniul bolilor infecțioase și este declarata de Academia Romana ca unitate de inters național;
 1. Institutul a promovat Legea nr. 584 din 29 octombrie din 2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA in România și de protecție a persoanelor infectate cu Hiv sau bolnave de SIDA;
 2. În anul 1997 Institutul a a fost inițiatorul noului și totodată actualului Program HIV/SIDA din România;
 3. Începând cu 2001, Institutul a introdus conceptul de acces neîngrădit la terapia antiretrovirală, fiind primul la nivel internațional;
 4. Institutul este prima instituție sanitară din România care a dezvoltat Centre Medicale pentru tratarea Hepatitei B și C;
 5. Institutul este prima instituție sanitară din Romania care a introdus testele non-invazive, în evaluarea afecțiunilor hepatice, în contrapartidă cu puncția biopsică;
 6. Începând din anul 2000, Institutul este prima unitate sanitară din România care a implementat un sistem informatic integrat; de la 20 de calculatoare existente în 1999, s-a ajuns în prezent la 450 și Data Center modern dotat, cu cele mai noi aplicații de securitate și comunicare (este prima unitate sanitară informatizată – Hospital Information System);
 7. În 2001, Institutul a negociat pentru Romania și a obținut, la New York, în timpul Adunării Generale a ONU, în cadrul Conferinței HIV/SIDA, cu șefii companiilor producătoare de medicamente antiretrovirale, scăderea cu 80% a prețului de achiziție;
 8. Institutul este singura unitate sanitară care s-a implicat în domeniul infecției cu virus pandemic gripal și EBOLA;
 9. În ultimii doi ani a făcut față la 6 (șase) alarme de Ebola, stresul asociat acestor alarme fiind extrem de mare, personalul medical al Institutului riscându-și, de fiecare dată, propria viață;
 10. Institutul este singura unitate din România care s-a implicat în combaterea SARS și infecțiilor cu virus pandemic gripal;
 11. Institutul a înființat Academia HIV/SIDA în anul 2009;
 12. Institutul are multiple colaborări internaționale, cea cu European Center for Diseases Control, fiind cea mai grăitoare în acest sens;
 13. Institutul a pregătit în perioada 1990-2019 un număr de peste 10000 studenți, în calitatea sa de instituție de învațământ, având totodată și un număr de peste 200 medici rezidenți anual în pregătire,sub indrumarea cadrelor didactice cu integrare clinică din Institut.

Misiune, viziune, valori

Știința este arta de a dezlega problemele nerezolvate ale timpului. Iar omul de știință este acela care “face știința” și nu doar acela care știe multe. El trebuie să aibă curajul să abordeze performanțele maxime ale timpului său și să aibă perseverența și posibilitatea de a le întrece.

Vezi mai mult