Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Serviciul de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale (SPIAAM)

' ); } ?>

Coordonator: Dr. Badea Andreea Cristina – medic primar

Descriere

Serviciul de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale ( SPIAAM) este organizat conform Ordinului MS nr. 1101/2016 „privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare” şi are ca principal obiectiv prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, atât pentru pacienţii internaţi si vizitatori cât şi pentru personalul medical şi auxiliar (inclusiv studenţi, rezidenţi) şi mediul spitalicesc.

Prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale (IAAM) constituie un obiectiv permanent al activităţii medico-sanitare şi un criteriu de evaluare a calităţii managementului din fiecare unitate medicală. Prevenirea şi controlul IAAM sunt obligaţii profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar din INBI „Prof. Dr. Matei Balş” şi sunt prevăzute în fişa postului.

Echipa SPIAAM împartaşeşte aceeaşi viziune şi aceleaşi valori ce stau la baza întregii activităţi a Institutului Naţional de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”, asigurarea unui standard de excelenţă în activitatea prestată, respectarea cu rigurozitate a calităţii şi sigurantei actului medical şi dedicare pentru viitorii specialişti pe care îi ghidăm din punct de vedere academic.

Activitate SPIAAM

 • Elaborează şi supune spre aprobare „Planul anual de activitate pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale” ;
 • Propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenire sau de control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie asociată asistenţei medicale;
 • Întocmeste harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţia asociată asistenţei medicale, evaluând modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curatenia din unitate;
 • Optimizează supravegherea IAAM prin depistarea precoce a cazurilor şi focarelor de infecţie asociate asistenţei medicale, raportează şi anchetează conform metodologiei şi controlează respectarea precauţiunilor suplimentare care trebuiesc luate în functie de IAAM (încărcatura microbiană şi diferite moduri de transmitere a infecţiei);
 • Realizează studiul anual de prevalenţă de moment la nivelul unităţii sanitare (PPS);
 • Evaluează factorii de mediu prin monitorizarea calităţii aerului (recoltarea de probe de aeromicroflora AMF), monitorizarea semestrială a calităţii apei potabile, monitorizarea lunară a calităţii apei reziduale;
 • Monitorizează prin teste de sanitaţie (TIS) gradul de încărcare cu flora microbiană a suprafeţelor şi a altor materiale, inclusiv la nivelul blocului alimentar si a bucatariei dietetice si evalueaza eficienta procedurilor de curatenie si dezinfectie.
 • Evaluează calitatea hranei furnizate bolnavilor si respectarea normelor si procedurilor privind siguranta alimentelor servite pacientilor;
 • Monitorizează şi controlează respectara procedurilor privind colectarea şi depozitarea deseurilor rezultate din activitatea medicală;
 • Evaluează respectarea procedurilor de sterilizare prin teste fizico-chimice şi microbiologice;
 • Controlează respectarea normelor şi procedurilor privind curaţenia şi dezinfecţia mediului spitalicesc;
 • Controlează respectarea procedurilor privind izolarea pacienţilor pe secţii în funcţie de patologie;
 • Controlează respectarea precauţiunilor standard;
 • Controlează respectarea normelor şi procedurilor privind sterilizarea;
 • Controlează activitatea de dezinsectie, deparazitare şi deratizare;
 • Controlează respectarea normelor şi procedurilor privind curaţenia şi dezinfecţia blocului alimentar şi biberoneriei;
 • Monitorizează şi asigură imunoprofilaxia corespunzătoare a personalului în cazul accidentelor postexpunere la sânge şi alte produse biologice;
 • Monitorizează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia pacienţilor şi a vizitatorilor, a personalului medical (inclusiv studenţi, rezidenţi);
 • Asigură instruirea şi evaluarea periodică a personalului medico- sanitar privind noţiunile de prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenţei medicale, respectarea condiţiilor igienico- sanitare, respectarea precauţiunilor universale;
 • Monitorizează şi controlează respectarea în toate secţiile clinice şi paraclinice a activităţilor de triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile asociate asistenţei medicale;

Dotări

Dotări tehnice SPIAAM

 • Sistem SURE PLUS- pentru testarea eficacităţii procedurilor de curaţenie şi dezinfecţie;
 • SURFACE CHECK UV- pentru verificarea efectuarii operatiilor de curatenie si dezinfecţie;
 • BLACK BOX- pentru verificarea efectuării corecte a igienei mâinilor;
 • NOCOSPRAY- aparat pentru efectuarea dezinfecţiei terminale prin nebulizare;

Dotări tehnice staţie sterilizare

 • Echipament pentru curăţarea instrumentarului cu ultrasunete;
 • Spălător pentru instrumentar CISA;
 • Maşina de spălat şi dezinfectat;
 • Compresor aer medicinal;
 • Lavoar cu sistem de microfiltrare al apei;
 • Aparat de sigilat pungi;
 • Sterilizator orizontal cu aburi capacitate 460 litri;
 • Sterilizator cu abur capacitate 320 litri;