Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Centrul Român HIV/SIDA

' ); } ?>

Clădire: Academia HIV/SIDA și de Boli Infecțioase, Etaj 3

Descriere

Centrul Român Hiv/SIDA reprezintă un liant între instituţiile gurvernamentale şi non-guvernamentale în domeniul HIV, al cărui scop principal este comunicarea şi identificarea unor strategii viabile pentru prevenirea şi informarea cu privire la infecţia HIV în România.  

Activităţi:

 • Se implică in asigurarea sustenabilităţii proiectelor cu finațare europeană precum, RO 19.02. Îmbunătățirea prevenirii și controlului HIV/SIDA și a Hepatitei B și C în România, și PDP-8„ Intărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România” pe componenta de informare asupra prevenirii şi controlului bolilor transmisibile, în mod special infecţia HIV, infecţiile cu virusurile hepatice B şi C, consumul sau abuzul de antibiotice, prin prelucrarea şi distribuirea unor materiale informative ce conţin informaţii despre: precauţiunile universale de prevenire a hepatitelor, infecţia HIV/SIDA, gripe, bolile transmibile prin muşcătura de căpuşă, infecţia cu Clostridium Difficile, gripa, imunizări, consum necontrolat și abuz de antibiotice.
 • Se implică în raportările legate de acțiunile intreprinse de România în ceea ce privește reducerea transmiterii HIV, HVB, HVC în comunitățile de utilizatori de droguri injectabile, transmiterea maternofetală a HIV, VHB, VHC, prevenirea cazurilor de dicriminare (completare, în colaborare cu Compartimentul pentru Evaluarea şi Monitorizarea Infecţiei HIV/SIDA în România
 • Se implică în monitorizarea şi completarea Registrului naţional al Femeii gravide infectate HIV şi al nou născutului expus perinatal HIV, în colaborare cu Compartimentul pentru Evaluarea şi Monitorizarea Infecţiei HIV/SIDA în România.
 • Activitate continuă de diseminare a rezultatelor studiului biocomportamental privind cunoștințele, atitudinile și practicile populației generale referitoare la infecția HIV și virusurile hepatitice. Se implică în realizarea de articole pentru revistele de specialitate precum şi pentru participarea la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale.
 • Implicarea permanentă în raportările legate de acțiunile intreprinse de România în ceea ce privește reducerea transmiterii HIV, HVB, HVC în comunitățile de utilizatori de droguri injectabile, transmiterea maternofetală a HIV, HVB, HVC, prevenirea cazurilor de discriminare (completare, în colaborare cu Compartimentul pentru Evaluarea şi Monitorizarea Infecţiei HIV/SIDA în România, a raportului anual privind îndeplinirea indicatorilor HIV/SIDA cuprinşi în Strategia Naţională de Sănătate Publică 2014-2020).
 • Menține asigurarea comunicării online cu pacienți, persoane potențial infectate și persoane interesate de aceste subiecte.
 • CRHS a oferă constant materiale informative HIV/SIDA dar şi date despre cursurile desfăşurate în parteneriat cu diferite organizaţii non-guvernamentale şi INBI „Prof. Dr. Matei Balş”, cum ar fi resurse online, care oferă acces gratuit la aceste cursuri şi sesiuni de comunicare. In general, atenția CRHS este orientată și în direcția informării populației generale, a pacienților HIV pozitiv precum și a colaboratorilor noștri referitor la infecția cu HIV, hepatite dar și infecția cu COVID 19. Ca urmare a primit, realizat, tradus și diseminat materiale informative furnizate de colaboratori și parteneri internaționali ca și de organizații internaționale implicate în gestionarea acestor teme medicale de interes major.
 • Transmiterea de informații utile pe site-urile de socializare privind prevenirea, depistarea și tratarea HIV/SIDA și a comorbidităților, precum și informații legate de SARS COV 2.
 • Completarea raportului anual Dublin Declaration, centralizat de Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor Transmsibile (ECDC), cu date de ţară HIV/SIDA, alături de Compartimentul pentru Evaluarea şi Monitorizarea Infecţiei HIV/SIDA în România. Raportul de ţară a reprezentat un efort comun între entităţile guvernamentale (INBI „Prof. Dr. Matei Balş”, Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională Anti-Drog, Agenţia Naţională a Penitenciarelor, Centrul de Control Naţional de Supravegehre şi Control al Bolilor Transmisibile) şi organizaţiile non-guvernamentale care asistă persoane seropozitive HIV (ARAS, Unopa, Romanian Angel Appeal, Carusel, PSI Romania).
 • Participarea la activitatea CCM România coordonată acum de RHRN.
 • Realizează proiecte în parteneriat cu UNOPA, Uniunea Națională a Organizațiilor Pacienților HIV/SIDA și Aparținătorilor precum și cu alte entități guvernamentale și neguvernamentale adresate rezolvării unor probleme depistate în rîndul persoanelor afectate, a celor aflate la risc cresut dar și pentru populația generală.
 • Asigură constant traducerea și adaptarea în limba română a materialelor din domeniul HIV/SIDA emise de partenerii europeni.
 • Colaborează eficient cu EATG (European AIDS Treatment Group) pentru realizarea de materiale de informare, educare, comunicare.
 • Participă și se implică în organizarea de evenimente realizate de INBI Prof. Dr. Matei Balș uneori prin realizare de parteneriate cu instituții interesate în aceste subiecte.
 • Se implică sau inițiază campanii naționale de informare, educare, comunicare în rândul populației generale și a personalului medical
 • Este partener important alături de alte instituții, agenții guvernamentale și agenții ONU, în procesul de realizare a documentelor cu caracter legislativ în domeniul HIV/SIDA precum și a strategiilor naționale pe acest subiect.