Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Conferință lansare proiect

' ); } ?>

COVID19-CARE – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”

COD SMIS: 2014+ 138080

În data de 08.12.2020, începând cu orele 08.30, va avea loc conferința de lansare a proiectului “COVID19-CARE – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, COD SMIS: 2014+ 138080, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Evenimentul va avea loc la sediul Institutului National de Boli Infectioase „Prof.Dr. Matei Balș” și va fi susținut de reprezentantul legal al Beneficiarului – Acad. Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel împreună cu Dna Dobrescu Cătălina Mihaela, Manager proiect Unitate de Implementare Proiect.

Agenda evenimentului cuprinde  prezentarea contextului implementării proiectului, obiectivele acestuia, precum și date tehnice cu privire la echipamentele ce urmează a fi achiziționate prin proiect.  

Participanții la eveniment vor fi medici si asistenți medicali, membrii echipei de proiect precum și reprezentanți ai conducerii Institutului National de Boli Infectioase „Prof.Dr. Matei Balș”, beneficiar al proiectului.

Proiectul este implementat de Institutul National de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș”, in calitate de beneficiar si se derulează in intervalul 06.08.2020 – 30.04.2021.

Obiectivul general al proiectului este de protejare a sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și de obținere a unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza provocată de SARS-CoV-2.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS 1 – Îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 prin dotarea adecvată a Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.

OS 2 – Asigurarea unui act medical de înaltă calitate în gestionarea crizei sanitare provocate de COVID-19 prin dotarea crespunzătoare cu echipamente medicale și de protecție a Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.

OS 3 – 2000 de pacienți influențați pozitiv prin creșterea capacității de gestionare a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 a Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș.

OS 4 – 1200 de specialiști din cadrul instituției Solicitantului influențați pozitiv/sprijiniți în livrarea unui act medical de înaltă calitate prin dotarea Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș cu echipamente medicale și de protecție adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19.

Grupul țintă aferent proiectului vizează populația României ținând cont de faptul că spitalul deservește pacienți de pe întreg teritoriul țării.

Principalele rezultate preconizate în cadrul proiectului sunt:

®    A.1.1 Achizitionarea echipamentelor, aparaturii si tuturor dispozitivelor necesare pentru tratamentul pacientilor cu infecție COVID-19

®    A.2.1 Managementul general si financiar al proiectului

®    A.3.1 Campanie de informare si promovare a proiectului.

®    A.4.1 Auditul finanaciar al proiectului

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 46.503.042,97 lei contribuția aferentă fondurilor UE fiind de 100%.

Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de contact:

Dobrescu Catalina Mihaela

Manager proiect

Telefon: 021/2010980

E-mail: mateibalsproiecte@yahoo.com

Anunț

Anunț

Lasă un comentariu