Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Comunicat de presă

Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a demarat proiectul care va aduce România în rândul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește controlul rezistenței la antimicrobiene, prescrierea corectă a antibioticelor și control IAAM.

  • Mecanismul Financiar EEA 2014-2021
  • Operator de Program: Ministerul Sănătății din România
  • Promotor de Proiect: Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, București
  • Partener: Institutul de Sănătate Publică din Norvegia
  • Buget: 1.741.154 euro

În data de 30 iulie 2020 a avut loc conferința de presă on-line care marchează începutul derulării proiectului „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România” – PDP-8. La conferință au participat reprezentanți ai instituțiilor cu expertiza necesară pentru atingerea obiectivelor proiectului: Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății. Din partea instituțiilor cu rol în derularea proiectului au participat Ministerul Sănătății din România – Operator de Program și Ministerul Fondurilor Europene. La conferinta de presă au participat de asemenea și partenerii norvegieni. Conferința de presă a prezentat scopul și obiectivele proiectului, precum și activitățile care vor fi realizate în cadrul acestuia, în scopul adoptării în România a unei politici coerente în domeniul controlului rezistenței la antimicrobiene (AMR) si al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM.

AMR este o problemă multifactorială complexă, care afectează nu numai sistemele de sănătate, ci și creșterea economică la nivel global, estimată să coste 90 de trilioane de euro în următorii 30 de ani. AMR este determinată de legături dinamice și interdependente între sectoarele sănătății umane, animale și de mediu și este una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică din zilele noastre. În ceea ce privește impactul direct asupra sistemelor de sănătate, numai în țările Uniunii Europene/Spațiului Economic European s-au produs în anul 2015 cel puțin 670 000 de infecții cu microorganisme MDR (multidrog-rezistente), cu peste 33 000 de decese imputabile. Această povară a bolii are o tendință crescândă la nivelul UE și are un impact direct asupra siguranței pacienților.

AMR este o problemă serioasă și în România, care are nevoie de o soluție, prin elaborarea cadrului strategic, a Planului Național de Acțiune și a ghidurilor de bună practică în domeniul diagnosticului microbiologic, al supravegherii și controlului AMR și IAAM și al prescripției de antimicrobiene.

Printre factorii cheie care influenţează această situaţie se regăsesc consumul exagerat de agenţi antimicrobieni şi utilizarea necorespunzatoare a antibioticelor.

În plus, România nu dispune de date suficiente despre AMR, IAAM și nici despre consumul de antimicrobienene, la nivel local si național, care să permită o apreciere obiectivă a acestor probleme din perspectiva sănătății publice.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea cadrului juridic și organizatoric pentru controlul AMR și IAAM;
  • Elaborarea metodologiilor standardizate și a ghidurilor de bună practică pentru medicii de laborator/microbiologi, epidemiologi și medici de boli infecțioase în ceea ce privește diagnosticul și supravegherea infecțiilor provocate de bacteriile multirezistente și prescrierea rațională a antibioticelor;
  • Dezvoltarea capacității de comunicare și educare a profesioniștilor și a publicului reprezentativ la problematica AMR;
  • Ministerul Sănătății și INSP vor fi beneficiarii rezultatelor proiectului, care vor avea la dispoziție instrumentele procedurale și profesionale pentru gestionarea acestei probleme importante de sănătate publică.

Documente atașate (format pdf):
Agendă Conferință lansare proiect

Lasă un comentariu