Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Comunicat de presa – 15.02.2022

' ); } ?>

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, protocol de colaborare cu Spitalul Universitar de Urgență Elias și Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” privind limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Bucureşti (INBI MB), în calitate de Promotor al proiectului „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotic”, a încheiat protocolul de colaborare cu Spitalul Universitar de Urgență Elias și cu Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, prin care acestea se alătură proiectului, în calitate de Spitale Pilot.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotic” contribuie la consolidarea sistemului de sănătate prin propuneri de politici de sănătate publică. Acesta abordează integrat unele dintre cele mai serioase probleme din Europa și de la nivel global: infecţiile asociate asistenţei medicale şi rezistenţa la antimicrobiene, care au consecinţe severe nu numai pentru sănătatea umană şi animală, ci şi pentru întreaga societate, devenind o problemă de sănătate publică generală, care necesită acţiune urgentă şi coordonare intersectorială.

La conferința de presă online organizată cu ocazia semnării protocoalelor de colaborare au participat peste 50 de profesioniști din domeniul sănătății, domenii conexe, precum și importanți decidenți.

Ministrul Sănătății, prof. univ. dr. Alexandru Rafila a declarat în cadrul conferinței: „Rezistența la antimicrobiene este o problemă care a fost discutată de foarte mult timp în România. Acest proiect va concretiza parcursul care trebuie făcut în țara noastră astfel încât să extindem la nivel național bunele practici în domeniul controlului rezistenței la antimicrobiene și al infecțiilor asociate asistenței medicale. În cadrul proiectului, au fost dezvoltate ghiduri și proceduri care vor fi aplicate în 6 spitale pilot și, ulterior, extinse la nivel național. Iar personalul medical din domeniul microbiologiei, boli infecțioase, epidemiologie și asistenții medicali vor beneficia de un training.”

Strategia propusă de proiect urmăreşte alinierea demersului țării noastre la cerinţele internaţionale privind IAAM şi utilizarea de antibiotice, prin adoptarea Strategiei OMS şi a recomandărilor europene.
Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Dezvoltarea cadrului juridic și organizatoric pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM);
  • Elaborarea metodologiilor standardizate și a ghidurilor de bună practică pentru medicii de laborator/microbiologi, epidemiologi și medici de boli infecțioase în ceea ce privește diagnosticul și supravegherea infecțiilor provocate de bacteriile multirezistente și prescrierea rațională a antibioticelor;
  • Dezvoltarea capacității de comunicare și educare a profesioniștilor și a publicului larg

În cadul proiectului s-au realizat următoarele:

  • Raport de evaluare a legislației existente în domeniile cheie necesare pentru controlul rezistenței la antimicrobiene (AMR) și al infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
  • Cadrul Strategic Național (CSN) pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM)
  • Planul Național de Acțiune pentru combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România (PNA)
  • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) – Microbiologie
  • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) – Epidemiologie
  • Ghidul pentru prevenirea și limitarea fenomenului de rezistență la antimicrobiene (AMR) și a infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) – Boli infecțioase
  • Metodologie pentru testarea rezistenței la antimicrobiene, supraveghere a infecțiilor asociate asistenței medicale și de prescriere a antibioticelor

Toate documentele vor fi definitivate ca urmare a procesului de pilotare. Instrumentele de lucru dezvoltate în cadrul proiectului (ghiduri și protocoale) vor fi aplicate la nivelul INBI MB și în Spitalele Pilot, cu scopul de a fi îmbunătățite în urma experienței practice de utilizare a acestora. Documentele tehnice au fost elaborate de experți în microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase și prescriere de antibiotice, angajați ai Institutului Național de Sănătate Publică, Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, Bucureşti și ai altor spitale de prestigiu din țară, precum și prin contribuția experților Organizației Mondiale a Sănătății.

Ca urmare a semnării protocolului de colaborare, INBI MB va pune la dispoziție spitalelor colaboratoare kituri de laborator pentru diagnosticul infecțiilor cauzate de patogeni rezistenți, care vor fi achiziționate în cadrul proiectului. De asemenea, INBI MB va asigura supravegherea și îndrumarea tehnică pentru Spitalele Pilot, prin intermediul experților tehnici medicali din cadrul proiectului, precum și cursuri de formare medicală acreditate, în domeniile microbiologie, epidemiologie, boli infecțioase/prescriere antibiotice.

Proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotic” este realizat în parteneriat cu Institutul Norvegian de Sănătate Publică și are sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, de la care s-au achiziționat servicii de expertiză tehnică. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 – Provocări în sănătatea publică la nivel european. Bugetul proiectului este de 1,741,154 euro.

Descărcați comunicatul de presă în format pdf

Lasă un comentariu