Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunț selecție parteneri

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin. 1,a)
Prioritatea de investiții (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin. 1,a)
Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical
Titlul proiectului: Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase
Cod SMIS: 108129

În conformitate cu prevederile:

  • O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si ale Normele metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015 – cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ghidul solicitantului conditii generale, 2014 Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman — 2020 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ghidul Solicitantului — Conditii Specifice „Formarea personalului implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate” (Octombrie 2016);
  • Manualul Beneficiarului, Programul Operațional Capital Uman 2014 — 2020, Axele Prioritare 1 — 6 (septembrie 2018)
  • Contractul de finanatare cu nr. POCU/91/4/8/108129 din data de 08.12.2017

Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” (INBIMB) anunta organizarea unei proceduri de selectie a unui partener national pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii proiectului Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, Cod SMIS: 108129, accesat de catre Institutul National de Boli Infectioase ”Prof. Dr. Matei Bals” prin Programului Operational Capital Uman 2014 — 2020 (POCU), Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin.l,a) Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin.l,a) Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical.

Rezultate selecție:

Documente:

Anunț concurs posturi vacante

Anunț concurs posturi vacante

Lasă un comentariu