Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunț concurs posturi vacante

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 689/23.05.2018:

 • Manager proiect – 1 post; Pozitia in statul de functii : Manager proiect (cod COR 242101), durata contract: 29 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Responsabil National Grup Tinta – 1 post; Pozitia in statul de functii : Responsabil proces (cod COR 242104), durata contract: 29 luni, norma de 2 ore/zi;
 • Expert Regional Grup Tinta – 4 posturi; Pozitia in statul de functii : Specialist in recrutare (cod COR 242320), durata contract: 29 luni, norma de 2 ore/zi;
 • Responsabil National Activitati – 1 post; Pozitia in statul de functii : Responsabil proces (cod COR 242104), durata contract: 29 luni, norma de 4 ore/zi;
 • Responsabil formare – 1 post; Pozitia in statul de functii: Administrator formare (cod COR 242407), durata contract: 29 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Responsabil metodologic – 1 post; Pozitia in statul de functii: Specialist in formare (cod COR 242319), durata contract: 29 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Expert cercetare sectoriala – 1 post; Pozitia in statul de functii: Consultant in standardizare (cod COR 242316) , durata contract: 6 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Responsabil campanie nationala – 1 post; Pozitia in statul de functii : Responsabil proces (cod COR 242104), durata contract: 29 luni, norma de 1 ore/zi;
 • Lectori conferinta – 44 posturi; Pozitia in statul de functii : Formator (cod COR 242401), durata contract 1 luna, norma de 20 ore/luna;
 • Formator- 27 posturi; Pozitia in statul de functii : Formator (cod COR 242401), durata contract 1 luna, norma de 20 ore/luna;
 • Specialist stagiu clinic – 6 posturi; Pozitia in statul de functii : Formator (cod COR 242401), durata contract 1 luna, 3 ore/zi;
 • Specialist ocupational – 4 posturi; Pozitia in statul de functii: Consultant in standardizare (cod COR 242316), durata contract: 12 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Organizator formare – 1 post; Pozitia in statul de functii : Organizator/conceptor /consultant formare (cod COR 242403), durata contract: 29 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Expert integrare tehnologie -1 post; Pozitia in statul de functii: Responsabil proces (cod COR 242104), durata contract: 29 luni, norma de 1 ore/zi;
 • Specialist standarde ocupationale – 1 post; Pozitia in statul de functii : Consultant in standardizare (cod COR 242316), durata contract: 12 luni, norma de 3 ore/zi;
 • Expert organizatoric si logistic – 2 posturi; Pozitia in statul de functii : Responsabil proces (cod COR 242104), durata contract: 29 luni, norma de 4 ore/zi;
 • Expert elaborare ghid – 4 posturi; Pozitia in statul de functii : Specialist documentatie studii (cod COR 214112), durata contract: 4 luni, norma de 2 ore/zi

Buletine informative

Buletine informative

Lasă un comentariu