Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunt concurs posturi vacante

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical

Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 689/23.05.2018:

  • Lectori conferinta – 42 posturi; Pozitia in statul de functii : Formator (cod COR 242401), durata contract 1 luna, norma de 20 ore/luna;
  • Formator- 27 posturi; Pozitia in statul de functii : Formator (cod COR 242401), durata contract 1 luna, norma de 20 ore/luna;
  • Expert organizatoric si logistic – 1 post; Pozitia in statul de functii : Responsabil proces (cod COR 242104), durata contract: 26 luni, norma de 4 ore/zi;
  • Expert elaborare ghid – 6 posturi; Pozitia in statul de functii : Specialist documentatie studii (cod COR 214112), durata contract: 4 luni, norma de 2 ore/zi

Lasă un comentariu