Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunț concurs – posturi nedeterminate-MARTIE 2024 – Nr. C02570 din 07.03.2024

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante,normă întreagă,pedurată nedeterminată:

– 1 (un) post Registrator medical (M) – Fișier informații, cu desfășurarea activității la Compartiment achizitii publice, contractare;

– 1 (un) post Referent de specialitate gradul III (S) – Fișier informații, cu desfășurarea activității la Compartiment achizitii publice, contractare.

Anunț concurs – posturi nedeterminate – MARTIE 2024 (PDF)

Bibliografie-referent de specialitate III (PDF)
Formular de înscriere – anexa nr. 2 (PDF)
Tematica – Statistician (PDF)
Rezultatele selecției de dosare (PDF)

Rezultate Probă Psihologică (PDF)

Rezultate Proba Scrisă (PDF)

Rezultate finale (PDF)