Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunt concurs medic specialist, specialitate pediatrie C09139 din 02.08.2023

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante,pedurată nedeterminată:

– 1 post Medic specialist, specialitate pediatrie – Secția Clinică VIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii;

– 1 post Medic specialist, specialitate pediatrie – Secția Clinică IX Boli Infecțioase Copii;

– 1 post Medic specialist, specialitate pediatrie – Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii.

Documente: