Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunț concurs Economist specialist Nr. C1268 din 12.10.2023

Documente:

Anunt (PDF)

Bibliografie economist specialist (PDF)

Institutul Naţional de Boli Infecţioase ,,Prof. Dr. Matei Balş”, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale vacante, pe durată nedeterminată:

1 (un) post Economist specialist, gradul IA, specialitate economic (S) – Serviciul financiar-contabilitate.

Selecția dosarelor:

Selecție dosare post Economist 1A (PDF)

Rezultate probă Psihologică (PDF)

Proces Verbal (PDF)

Proces verbal (PDF)

Proces verbal (PDF)