Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunț concurs

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obivectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs urmatoarele posturi vacante, pe perioada determinata, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 689/23.05.2018:

  • Specialist ocupațional – 1 post; Poziția în statul de funcții: Consultant în standardizare (cod COR 242316), durata contract: 12 luni, norma de 3 ore/zi;
  • Expert elaborare ghid – 4 posturi; Poziția în statul de funcții: Specialist documentație studii (cod COR 214112), durată contract: 4 luni, norma de 2 ore/zi;
  • Formator – 7 posturi; Poziția în statul de funcții: Formator (cod COR 2422401), durata contract 1 lună, norma de 20 ore/lună.

Documente atașate:

Lasă un comentariu