Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunț concurs

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obiectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs următoarele posturi vacante, pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 689/23.05.2018:

  • Specialist stagiu clinic – 6 posturi; Poziția în statul de funcții: Formator (cod COR 242401), durata contract – perioadă determinată 1 lună și 10 zile, fracțiune de normă – 60 ore/durata derulării contractului;

Documente atașate:

Anunț concurs

Anunț concurs

Lasă un comentariu