Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunț concurs

' ); } ?>

INSTITUTULUI NATIONAL DE BOLI INFECTIOASE „PROF. DR. MATEI BALS,
in calitate de beneficiar al contractului de finanțare pentru proiectul “Competenta si calitate in serviciile medicale prioritare prin formarea specifica a personalului medical in domeniul bolilor infectioase”, cod SMIS 108129, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara (AP) 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Prioritatea de investitii (PI) 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr.1304/2013, art.3, alin.1,a), Obiectivul specific (OS) 4.8: Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical 

Scoate la concurs următoarele posturi vacante, pe perioadă determinată, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 689/23.05.2018:

  • Specialist stagiu clinic – 6 posturi; Poziția în statul de funcții: Formator (cod COR 242401), durata contract – perioadă determinată 1 lună și 10 zile, fracțiune de normă – 60 ore/durata derulării contractului;

Documente atașate:

Anunț concurs

Anunț concurs

Lasă un comentariu