Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Anunț concurs ocupare funcție: Director financiar-contabil

Institutul National de Boli Infecțioase „ Prof. Dr. Matei Bals” cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Dr. Calistrat Grozovici, numarul 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, în conformitate cu legea 153/2017 și HG 286/2011, cu modificările și completarile ulterioare, după cum urmează:

  • 1 post de director de financiar-contabil, vacant pe durată determinată de 3 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice, prevăzute de O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Documente:

Lasă un comentariu