Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

Acces vizitatori

' ); } ?>

Program vizită:

 • Luni – Vineri 14:00 – 18:00;
 • Sâmbătă – Duminică: 9:00 – 11:00 și 14:00 – 18:00
 • ATI zilnic: 13:00-14:00 şi 15:00-16:00;
 • Vizitarea pacienţilor în compartimentul ATI este permisă zilnic cu respectarea următoarelor condiţii de acces:
  • în intervalul orar: 13:00-14:00 şi 15:00-16:00;
  • este permis accesul pentru 1 vizitator/pacient/intervalul orar de vizită, pacienţii putând fi vizitaţi doar pe rând;
  • durata vizitei este de maximum 15 minute cu posibilitatea de prelungire cu acordul medicului ATI
  • pe toată durata vizitei, persoana vizitatoare va fi însoţită de personalul compartimentului;
  • contactul fizic cu pacientul este permis numai cu acordul şi sub supravegherea asistentei medicale sau a medicului ATI şi trebuie să fie scurt şi după o prealabilă dezinfecţie suplimentară a mâinilor vizitatorului.
 • Accesul vizitatorilor în spital este permis numai în timpul programului de vizită;
 • Fumatul în unitate este strict interzis, nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă în cuantum de 100 ron – 500 ron pentru toate persoanele fizice, potrivit legii 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor produselor din tutun;
 • În cadrul spitalului, este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă cât şi prin utilizarea de aparate radio, CD-playere etc;
 • Vizitatorii nu au voie să afecteze curățenia, să deranjeze ceilalți pacienți și nu au voie să se așeze pe paturile pacienților;
 • În cadrul spitalului, vizitatorii au obligația să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv în locurile special amenajate în acest sens;
 • În cadrul spitalului este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de gunoi, usi, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau degradarea oricăror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzează astfel de prejudicii în mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul reparării sau înlocuirii acestor bunuri;
 • Vizitatorii nu au voie să aducă pacienților alimente interzise de către medicul curant, băuturi alcoolice, țigări;
 • Vizitatorii nu au voie să intervină în îngrijirile medicale ale pacienților;
 • Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacienților, toate informațiile despre pacienți vor fi solicitate direct medicului curant;
 • În cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video și audio și de asemenea este strict interzisă înregistrarea audio și video, fără acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
 • Vizitatorii vor purta echipamentul de protecție corespunzător la intarea în salon;
 • Vizitatorii iși vor dezinfecta pe mâinile la intrarea și ieșirea din salon;
 • Aparținătorii care solicită să stea în spital în calitate de însoțitori alături de pacienții internați o pot face doar cu acordul managerului/directorului medical/medicului șef de secție și al medicului curant. Aceștia trebuie să achite la casieria institutului, pe tot parcursul șederii lor în spital, contravaloarea foii de însoțitor. Nu punem la dispoziția aparținătorilor paturi în condițiile în care putem avea oricând urgențe;
 • În situația unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacienții internați;
 • În incinta spitalului sunt interzise fără acordul scris al conducerii spitalui: afișajul, vânzările ambulanțe, distribuția materialelor publicitare;
 • Vizitatorii au obligația să nu iși lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona în care se află, I.N.B.I.M.B. nefiind responsabil de dispariția acestora;
 • Este interzisă vizitatorilor introducerea de flori la pacienții internați;
 • Vizitatorilor le este interzisă introducerea de alcool, muniție, arme, substante toxice, stupefiante, explozive, instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu și a pacienților ori patrimoniul unității;
 • Vizitatorii nu au acces în spital cu animale;
 • Vizitatorilor le este interzis să atingă mesele de tratament, cărucioarele de pansamente, echipamentele sau aparatura medicală;
 • Vizitatorii nu au voie să atingă recipientele inscripționate cu mesaje avertizoare de risc.

Lasă un comentariu