Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

secretariatinbi@mateibals.ro

021 201 09 80

37 de ani de istorie cu infecția HIV în România

În ziua de 1 iulie 2022 a avut loc la la Iași reuniunea cu titlul „37 de ani de istorie cu infecția HIV în România

La reuniunea tip masă rotundă au participat : Președintele Comisiei pentru Sănătate a Senatului- Prof . Dr. Adrian Streinu-Cercel; Coordonatorul Compartimentului de Monitorizare și Evaluare a datelor HIV/SIDA, în Romania, Data INBI Matei Balș – Dr Mariana Mărdărescu; Manager INBI Matei Balș – Dr Cătălin Apostolescu; Director medical INBI Matei Balș, coordonator UATM – Dr Adrian Marinescu; Directorul DSP Iași – Dl. Vasile Cepoi , Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași – Dl. Florin Roșu; reprezentantul CJAS Iași-Dna Corina Gâsca, coordonatori și medici din centrele regionale HIV Iași – Prof. Dr. Carmen Dorobăț, Dr Liviu Prisecariu, Dr Cristina Nicolau; INBI Matei Balș, Spital Victor Babeș – Dr Cristiana Oprea; Târgu Mureș; Cluj- Dr Cristian Jianu, Timișoara- Dr. Voichița Lăzureanu; Project Managerul HIV Outcomes Romania- Gregoriana Tudoran.

Întâlnirea a debutat cu evocarea momentului special pentru medicina românească, acela al împlinirii a 37 de ani de luptă cu infecția HIV: evoluția îngrijirii HIV în România, provocările creării infrastructurii necesare în sistemul sanitar și al obținerii accesului la tratamentul ARV.

Strategia națională HIV:

 • Situația actuală a cifrelor insuficient de acoperitoare legate de accesul la prevenție, testare și tratament : PrEP disponibil pentru 150 persoane este insuficient ; lipsa reactivilor ; necesitatea evaluării viremiei la 6 luni.
 • Este de preferat să se integreze în document: țintele actualizate UNAIDS ((95-95-95, mai puțin de 10% stigma în sistemele sanitare), conceptul de calitate a vieții în relația cu sănătatea, screening-ul comorbidităților (și cele neinfecțioase, alături de cele infecțioase), evaluarea calității vieții persoanelor cu HIV (introducerea chestionarelor de auto-evaluare a pacientului PROMs), verificarea statutului de nedectabilitate prin măsurarea viremiei la 6 luni (finanțarea de la CNAS), abordarea integrată și multidisciplinară a îngrijirii HIV
 • În contextul actualelor provocări legate de lipsa resurselor financiare și umane, este evident că sunt necesare centre regionale de sine stătătoare, ce pot funcționa în continuare în cadrul spitalelor.
 • Practic, este necesară nominalizarea unor grupuri de specialiști multidiciplinari, reglementată prin : ordin de ministru
 • Un proiect de cabinet – centru ambulatoriu de îngrijiri HIV există, cu beneficii pentru managementul afecțiunilor legate de HIV
 • Provocările legate de subfinanțare pot fi preîntâmpinate/ soluționate:
  Bugetele multianuale sunt o soluție pentru a evita constrângerile legate de execuția bugetară ce poate fi afectată de limitarea activităților în perioada pandemica.
 • Buget alocat pentru managementul integrat și cheltuieli centralizate pentru îngiijirea persoanei cu HIV, susținut de bugetul de stat prin programe de sănătate publică.
 • Centrele pot negocia mărirea sumei alocate/ pacient la negocierile cu CAS ; gruparea decontărilor CNAS (inclusiv testare, evaluare) – acțiune necesară : crearea unui model grupat de îngrijiri pentru CNAS, care să includă și profilaxia și testarea HIV în pachetul serviciilor acoperite.
 • În vederea securizării bugetului necesar centrelor regionale pentru trimestrul 4, este util a se transmite estimarea necesarului până la sfârșitul lunii iulie- acțiune necesară : transmiterea estimărilor pana la sfârșitul lunii iulie către MS.
 • În sprijinul acestor acțiuni, până la sfârșitul săptămânii viitoare se vor transmite estimări privitor la numărul de pacienți, material necesar, etc.
 • Din luna septembrie vor exista din nou provocări legate de infectarea cu COVID, astfel că trebuie prevăzute din timp « coridoare » de îngrijire ; se vor reactiva mecanismele de finanțare speciale prevăzute pentru pandemie.
 • Vis-a-vis de cascada îngrijirilor : În analiza cohortei pediatrice, 78% ating pragul de nedectabilitate; se impune măsurarea viremiei acestora măcar o data pe an. Este o lipsa de date clare pentru viremii, deoarece doar 40% din pacienți au fost evaluați în ultimul an. Este necesar ca în perioada următoare să existe o corelare între numărul de pacienți și resursele financiare necesare
 • Primarul Iașiului a anunțat că va susține dezvoltarea unui centru multidisciplinar.