• Str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Sector 2, București

  • 021 201 09 80

  • secretariatinbi@mateibals.ro

Slide background

Consultații și investigații de specialitate

Slide background
Diagnosticare și tratament boli infecțioase
Monitorizare și tratament boli cronice
Slide background

Analize de laborator

Institutul Național de Boli Infecțioase
"Prof. Dr. Matei Balș"

Anunțuri

Eveniment organizat de Comisia pentru Sănătate a Senatului, în parteneriat cu Ministrul Sănătății și cu HIV Outcomes România

Aceasta a fost tema întâlnirii ce a avut loc în data de 6 iulie 2022, la sediul Senatului României, sub patronajul Comisiei pentru Sănătate a Senatului, condusă

...

În ziua de 1 iulie 2022 a avut loc la la Iași reuniunea cu titlul "37 de ani de istorie cu infecția HIV în România"

La reuniunea tip masă rotundă au participat : Președintele Comisiei pentru Sănătate a Senatului- Prof . Dr. Adrian Streinu-Cercel; Coordonatorul

...

Anunțuri angajare

Institutul National de Boli Infecțioase „ Prof. Dr. Matei Bals” cu sediul în Bucuresti, sectorul 2, strada Dr. Calistrat Grozovici, numarul 1, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, în conformitate cu legea 153/2017 și HG 286/2011, cu modificările și completarile ulterioare, după cum urmează:

  • 1 post de director de financiar-contabil, vacant pe durată determinată de 3 ani.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice, prevăzute de O.M.S. nr.

...

Contact