Concurs manager

Rezultat:


Proiecte depuse:

  • Proiect "Clinica Multifuncțională Dr. Calistrat Grozovici" prin reconstrucția în sistem monobloc a pavilioanelor P1(C8), P2(C4), Centrul de dezvoltare și idei de cercetare știițifică (C14) în vederea creșterii performanței clinice și financiare.

Consiliul de Administrație al Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" organizează CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. MS nr. 1520/2016 pentru ocuparea funcției de manager de spital.

Concursul se va desfăşura la sediul unităţii din Bucureşti, str. Dr. Grozovici nr.1, Sector 2, în în perioada 18.07.2017 - 28.07.2017, desfăşurându-se în două etape:

  1. Etapa de verficare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 20.07.2017 - etapă eliminatorie.
  2. Etapa de susţinere public şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura a Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof. Dr. Matei Balş”, pe baza temelor - cadru, la data de 28.07.2017, ora 10,00.

Anunț complet și condiții desfășurare (în format pdf)