Proiect P.O.C.U.

Comunicat demararare proiect
“Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase“ cod SMIS 108129

Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof.Dr. Matei Balș", în calitate de beneficiar al contractului de finanțare, anunță lansarea proiectului “Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase, cod SMIS 108129, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul este implementat în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă și se va derula pe o perioadă de 36 de luni, în intervalul 11.12.2017 -10.12.2020.